HÔ TRỢ DOANH NGHIỆP


chương trình ưu đãi dịch vụ báo cáo tài chính

Hướng dẫn các thủ tục cắt giảm người phụ thuộc năm 2020 và các thủ tục làm cắt giảm người phụ thuộc năm 2020 quy định những gì

Trường hợp 1:Thủ tục cắt giảm người phụ thuộc năm 2020 đối với cá nhân (người nộp thuế) thông báo thay đổi thông tin trực tiếp với cơ quan thuế

Hồ sơ gồm:

- Tờ khai Điều chỉnh thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC để thay đổi thông tin cho người phụ thuộc.

- Bản sao không yêu cầu chứng thực Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực (đối với người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên) hoặc Giấy khai sinh (đối với người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam dưới 14 tuổi); bản sao không yêu cầu chứng thực hộ chiếu hoặc Giấy khai sinh còn hiệu lực (đối với cá nhân là người có quốc tịch nước ngoài và người Việt Nam sống ở nước ngoài) nếu thông tin đăng ký thuế của người phụ thuộc trên các Giấy tờ này có thay đổi.

Mẫu 08/MST - Tờ khai Điều chỉnh thông tin đăng ký thuế

Mẫu số: 08-MST 

(Ban hành kèm theo Thông tư  95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính) 


TỜ KHAI
ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ
            
                      Doanh nghiệp                                            Tổ chức khác và cá nhân                      
 
Tên người nộp thuế: ...........................................................................................
Mã số thuế: ........................................................................................................
Địa chỉ trụ sở chính:...........................................................................................
 

Đăng ký bổ sung, thay đổi các chỉ tiêu đăng ký thuế như sau:

 

Chỉ tiêu
 (1)

Thông tin đăng ký cũ
(2)

Thông tin đăng ký mới
(3)

I- Điều chỉnh thông tin đã đăng ký:
Ví dụ:
- Chỉ tiêu 3: Địa chỉ nhận Thông báo thuế trên tờ khai 01-ĐK-TCT
- .....
 
II- Bổ sung thông tin:
Ví dụ:
- Bảng kê 01-ĐK-TCT-BK06

 

- ...

 
 
 
 

124 Lò Đúc-Hà Nội

 


 
 

 

 

235 Nguyễn Thái Học - Hà Nội
 
 
 
 
Số tài khoản: 01011122334455
Tên ngân hàng: Vietcombank
...

 


 
 
 
 
 
 
 

 

 

Người nộp thuế cam đoan những thông tin kê khai trên là hoàn toàn chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai./.
 

                                                  ......, ngày ....... tháng ..... năm .........
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
                                                        Ký, ghi họ tên và đóng dấu (nếu có)

 
 
HƯỚNG DẪN:
- Cột (1): Ghi tên các chỉ tiêu có thay đổi trên tờ khai đăng ký thuế hoặc các bảng kê kèm theo hồ sơ đăng ký thuế.
- Cột (2): Ghi lại nội dung thông tin đăng ký thuế đã kê khai trong lần đăng ký thuế gần nhất.
- Cột (3): Ghi chính xác nội dung thông tin đăng ký thuế mới thay đổi hoặc bổ sung.
 

Trường hợp 2: Thủ tục cắt giảm người phụ thuộc năm 2020 đối với cá nhân (Người lao động) thay đổi thông tin qua cơ quan chi trả thu nhập:

+ Cá nhân gửi Bản sao không yêu cầu chứng thực các giấy tờ có thay đổi thông tin liên quan đến đăng ký thuế của người phụ thuộc cho cơ quan chi trả thu nhập.

+ Cơ quan chi trả thu nhập lập Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thông qua cơ quan chi trả thu nhập mẫu số 20-ĐK-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC. Trên tờ khai đánh dấu vào ô “Thay đổi thông tin đăng ký thuế” và ghi các thông tin đăng ký thuế có thay đổi.

Mẫu số 20-ĐK-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC

thủ tục cắt giảm người phụ thuộc năm 2020

Lưu ý khi làm thủ tục hồ sơ cắt giảm người phụ thuộc năm 2020:

  •  Nếu các bạn nộp hồ sơ cắt giảm người phụ thuộc bằng giấy thì sử dụng mẫu số 20-ĐK-TH-TCT
  • Nếu các bạn nộp hồ sơ cắt giảm người phụ thuộc qua mạng điện tử thì làm trực tiếp trên phần mềm hỗ trợ kê khai hoặc phần mềm hỗ trợ quyết toán thuế TNCN (3.3...)

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2020

⇒ Dịch vụ quyết toán thuế 

⇒ Dịch vụ kê khai thuế

⇒ Cách tính thuế thu nhập cá nhân khi cho thuê nhà

 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT

0972.868.960