HÔ TRỢ DOANH NGHIỆP


chương trình ưu đãi dịch vụ báo cáo tài chính

Tải phần mềm HTKK 4.3.6 và hướng dẫn lập tờ khai thuế GTGT và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trên phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 4.3.6 - Download phần mềm HTKK 4.3.6 về ngay để kê khai cho doanh nghiệp

Bất kỳ doanh nghiệp nào cũng phải nộp tờ khai thuế GTGT theo tháng hoặc theo quý, và công cụ phần mềm HTKK 4.3.6 của tổng cục thuế ban hành với mục đích hỗ trợ doanh nghiệp trong việc: Kê khai thuế môn bài, GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN, báo cáo tài chính là nghĩa vụ mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng phải nộp

Thông thường thì 1 tháng sẽ cập nhật một lần sau phần mềm HTKK 4.3.6 tiếp theo là phần mềm HTKK 4.3.7 sẽ ra đời 

Trước tiên các bạn tải phần mềm HTKK 4.3.6 và tiến hành cài đặt phần mềm này trên máy tính

Các bạn tải phần mềm HTKK 4.3.6: Tại đây

Dưới đây Kế Toán Minh Việt sẽ hướng dẫn các thao tác cơ bản trên phần mềm HTKK 4.3.6:

1/ Khởi tạo thông tin doanh nghiệp trên phần mềm HTKK 4.3.6

Kế Toán Minh Việt sẽ hướng dẫn các bạn khởi tạo thông tin doanh nghiệp trên phần mềm HTKK 4.3.6 như sau

Bước 1: Bạn nhập thông tin mã số thuế của doanh nghiệp vào

tải phần mềm HTKK 4.3.6

Bước 2: Điền những thông tin cần thiết của doanh nghiệp trên phần mềm HTKK 4.3.6
Nếu có sự thay đổi các thông tin trên, Người nộp thuế phải thực hiện đăng ký bổ sung với cơ quan thuế theo qui định hiện hành và kê khai theo các thông tin đã đăng ký bổ sung với cơ quan thuế.
Bạn chỉ cần điền các thông tin như mã số thuế, tên người nộp thuế, địa chỉ, quận huyện, tỉnh/thành phố, năm bắt đầu tài chính 01/01, cơ quan thuế cấp cục nào, cơ quan quản lý thuế của công ty bạn là xong
tải phần mềm HTKK 4.3.6
Bước 3: Chọn "Ghi" là xong
Sau khi nhập đầy đủ thông tin trên phần mềm HTKK 4.3.6 xong bước tiếp theo ta tiến hàng lập tờ khai thuế GTGT trên phần mềm HTKK 4.2.7 và làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trên phần mềm HTKK 4.3.6

2/ Hướng dẫn lập tờ khai thuế trên phần mềm HTKK 4.3.6

Bạn cần chọn vào " Tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT)"

tải phần mềm HTKK 4.3.6

Tiếp theo chọn tờ khai quý (Nếu doanh nghiệp kê khai theo tháng thì chọn tờ khai tháng) tiếp theo chọn tờ khai lần đầu và nhấn "Đồng ý"

tải phần mềm HTKK 4.3.6

Bắt đầu nhập các thông tin cần thiết sau khi bạn đã lập xong bảng kê mua vào bán ra dựa vào chỉ tiêu doanh thu, thuế bạn nhập các thông tin cần thiết 

tải phần mềm HTKK 4.3.6

Chỉ tiêu số [01] – Kỳ tính thuế

Chỉ tiêu số [02], [03] – Tờ khai chính thức, bổ sung

Chỉ tiêu số [04] đến chỉ tiêu số [11] – Thông tin về người nộp thuế

Chỉ tiêu số [12] đến chỉ tiêu số [20] -  Thông tin về đại lý thuế

Chỉ tiêu “Gia hạn

Chỉ tiêu số [21] - Không phát sinh hoạt động mua bán trong kỳ

Chỉ tiêu số [22] - Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang

Chỉ tiêu số [23] – Giá trị và thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ mua vào – Giá trị HHDV

Chỉ tiêu số [24] – Giá trị và thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ mua vào – Thuế GTGT

Chỉ tiêu số [25] - Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này

Chỉ tiêu số [26] - HHDV bán ra không chịu thuế GTGT

Chỉ tiêu số [27] - Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT - Giá trị HHDV

Chỉ tiêu số [28] - Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT - Thuế GTGT

Chỉ tiêu số [29] – Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 0%

Chỉ tiêu số [30] – Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 5% - Giá trị HHDV

Chỉ tiêu số [31] – Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 5% - Thuế GTGT

Chỉ tiêu số [32] – Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 10% - Giá trị HHDV

Chỉ tiêu số [32a] – Hàng hoá, dịch vụ bán ra không tính thuế

Chỉ tiêu số [33] – Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 10% - Thuế GTGT

Chỉ tiêu số [34] - Tổng doanh thu và thuế GTGT của HHDV bán ra - Giá trị HHDV

Chỉ tiêu số [35] - Tổng doanh thu và thuế GTGT của HHDV bán ra - Thuế GTGT

Chỉ tiêu số [36] - Thuế GTGT phát sinh trong kỳ

Chỉ tiêu số [37] - Điều chỉnh tăng thuế GTGT của các kỳ trước

Chỉ tiêu số [38] - Điều chỉnh giảm thuế GTGT của các kỳ trước

Chỉ tiêu số [39] - Tổng số thuế GTGT đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh

Chỉ tiêu số [40a] - Thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ

Chỉ tiêu số [40b]- Thuế GTGT mua vào của dự án đầu tư (cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) được bù trừ với thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh cùng kỳ tính thuế

Chỉ tiêu số [40] - Thuế GTGT còn phải nộp trong kỳ

Chỉ tiêu số [41] - Thuế GTGT chưa khấu trừ  hết kỳ này

Chỉ tiêu số [42] - Thuế GTGT đề nghị hoàn kỳ này

Chỉ tiêu số [43] - Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau

3/ Lập báo cáo tình hính sử dụng hóa đơn trên phần mềm HTKK 4.3.6

Các bạn chọn mục "Hóa đơn"  sau đó chọn "Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn(BC26/AC)"

tải phần mềm HTKK 4.3.6

Tiếp theo chọn tờ khai quý (Nếu doanh nghiệp kê khai theo tháng thì chọn tờ khai tháng) tiếp theo chọn tờ khai lần đầu và nhấn "Đồng ý"

tải phần mềm HTKK 4.3.1

Dựa trên tờ hóa đơn các bạn nhập đầy đủ các thông tin cần thiết trên phần mềm HTKK 4.3.6 như sau

Số thứ tự - (Cột số 1)

Mã loại hóa đơn 
Tên loại hóa đơn – (Cột số 2)
Ký hiệu mẫu hóa đơn (Cột số 3)
Ký hiệu hóa đơn – (Cột số 4)
Tổng số – (Cột số 5)
Số tồn đầu kỳ - Từ số - (Cột số 6)
Số tồn đầu kỳ - Đến số - (Cột số 7)
Số mua/ phát hành trong kỳ - Từ số – (Cột số 8)
Số mua/ phát hành trong kỳ - Đến số - (Cột số 9)
Tổng số sử dụng, xóa bỏ, mất, hủy - Từ số - (Cột số 10)
Tổng số sử dụng, xóa bỏ, mất, hủy - Đến số - (Cột số 11)
Tổng số sử dụng, xóa bỏ, mất, hủy – Cộng - (Cột số 12)
Số lượng đã sử dụng – (Cột số 13)
Xóa bỏ -Số lượng - (Cột số 14) 
Xóa bỏ - Số - (Cột số 15)
Mất – Số lượng – (Cột số 16)
Mất – Số - (Cột số 17)
Hủy – Số lượng – (Cột số 18)
Hủy – Số - (Cột số 19)
Tồn cuối kỳ - Từ số - (Cột số 20)
Tồn cuối kỳ - Đến số - (Cột số 21) 
Tồn cuối kỳ - Số lượng – (Cột số 22)

Hướng dẫn cách nhập các thông tin về báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trên phần mềm HTKK 4.3.6 như sau:

Các bạn nên lôi hóa đơn ra và nhập cho chuẩn các thông tin để tránh bị nhầm lẫn
Nếu bạn mua hóa đơn mới các bạn nhập ở cột số 8 và cột số 9 số mua phát hành trong kỳ
Nếu bạn đã  mua từ quý trươc rồi các bạn nhập vào phần số tồn đầu kỳ ở cột số 6 và cột số 7
Nếu bạn xóa bỏ hóa đơn các bạn chỉ cần nhập chi tiết từng mã hóa đơn vào cột số 15
Ví dụ HĐ: 0000001; 0000008
Các hóa đơn cách nhau bằng dấu chấm phẩy ";"
Cuối cùng các bạn chọn "Ghi" và kết xuất file .xml để nộp cho cơ quan thuế qua mạng
Chúc các bạn thành công!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

 Cách nộp tờ khai thuế qua mạng trên trang thuedientu

(Hướng dẫn các bước kê khai thuế qua mạng trên trang của tổng cục thuế)

 Dịch vụ kê khai thuế  - Giá chỉ từ 300.000 VNĐ

(Giá rẻ uy tín trên 15 năm kinh nghiệm)

 Lịch nộp các loại báo cáo thuế mới nhất

(Các lịch nộp các loại tờ khai thuế theo quy định của tổng cục thuế)

 Dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm

(Nhận làm báo cáo tài chính cuối năm và bctc vay vốn ngân hàng)

 

 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT

0972.868.960