HÔ TRỢ DOANH NGHIỆP


chương trình ưu đãi dịch vụ báo cáo tài chính

Nguyên tắc Khai báo đầy đủ trong kế toán

 
Các nguyên tắc tiết lộ đầy đủ rằng bạn nên bao gồm trong báo cáo tài chính của một tổ chức tất cả các thông tin đó sẽ ảnh hưởng đến sự hiểu biết của người đọc của các báo cáo. Việc giải thích của nguyên tắc này là rất cao phán xét, vì lượng thông tin có thể được cung cấp là có tiềm năng lớn. Để giảm số lượng công bố, nó là phong tục để chỉ tiết lộ thông tin về các sự kiện mà có thể có một tác động vật chất trên tình hình tài chính của đơn vị hoặc các kết quả tài chính.
 
công bố thông tin này có thể bao gồm các mục có thể chưa được định lượng chính xác, chẳng hạn như sự hiện diện của một tranh chấp với một thực thể chính phủ đối với một vị trí thuế, hoặc kết quả của một vụ kiện hiện có. công bố thông tin đầy đủ cũng có nghĩa là bạn nên luôn luôn báo cáo chính sách hiện hành kế toán, cũng như bất kỳ thay đổi các chính sách đó (chẳng hạn như thay đổi một phương pháp định giá tài sản) từ các chính sách được nêu trong tài chính trong một thời gian trước.
 
Một số ví dụ về công bố thông tin đầy đủ là:
 
Bản chất và biện minh của một sự thay đổi về nguyên tắc kế toán
 
Bản chất của một giao dịch phi tiền tệ
 
Bản chất của mối quan hệ với một bên liên quan mà doanh nghiệp có khối lượng giao dịch đáng kể
 
Số lượng tài sản bị cản trở
 
Lượng thiệt hại vật chất do giảm chi phí hay quy luật thị trường
 
Một mô tả của bất kỳ nghĩa vụ tài sản hưu trí
 
Các sự kiện và hoàn cảnh gây suy thiện chí
 
Bạn có thể bao gồm thông tin này trong một loạt các địa điểm trong báo cáo tài chính, chẳng hạn như trong các mô tả khoản mục trong báo cáo thu nhập hay bảng cân đối, hoặc trong các thuyết minh kèm theo.
 
Các khái niệm tiết lộ đầy đủ thường không được theo dõi trong báo cáo tài chính trong nội bộ tạo ra, nơi quản lý chỉ có thể muốn đọc "xương sống" báo cáo tài chính.
 
Điều khoản tương tự
 
Các nguyên tắc công bố thông tin đầy đủ cũng được biết đến như là nguyên tắc công bố thông tin .
 
>> Bạn đang quan tâm đến phần mềm HTKK : Download ngay HTKK 3.3.7

 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT

0972.868.960