HÔ TRỢ DOANH NGHIỆP


chương trình ưu đãi dịch vụ báo cáo tài chính

Mẫu giấy ủy quyền của giám đốc cho cá nhân hay kế toán

Bạn đã bao nhiêu lần thay mặt giám đốc công ty của bạn đi ký kết hợp đồng, hay giải quyết với cơ quan thuế, ngân hàng, giao dịch các dịch vụ khác..bao nhiêu lần rồi ? Đặc điểm chung của mỗi chuyến đi đó là bạn phải mang theo một Mẫu giấy ủy quyền của giám đốc cho cá nhân hay kế toán để làm căn cứ pháp giao dịch.

Phép lịch trong mỗi cuộc gặp mặt, làm ăn nào đó mà người đại diện không đến được bao giờ cũng gọi điện thông báo cho đối tác biết..tôi bạn không tới tham dự được..tôi sẽ uỷ quyền cho bạn nhân viên, thư ký, trưởng phòng nào đó tới và sẽ có mang theo giấy uỷ quyền của giám đốc..có dấu đỏ của công ty làm căn cứ pháp lý...đó là phép lịch sự, là tôn trọng với khách hàng.

Mời bạn xem thêm một số dịch vụ:

>> thành lập doanh nghiệp tại đông anh

>> thành lập công ty tại gia lâm

>> dịch vụ mở doanh nghiệp ở Mỹ Đình

Dưới đây mà mẫu giấy uỷ quyền cá nhân các bạn có thể xem qua, link download ở phía dưới nếu bạn cần:

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----*****-----

 

GIẤY  UỶ QUYỀN

 

Căn cứ vào Bộ luật dân sự 2005

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005;

Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty ……………………………………………….…..;

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của ………..…………….Công ty ………..…...…….;

Căn cứ Quyết định số …… ngày ..…/..…/….. của Tổng Giám đốc Công ty ……..… về việc phân công, ủy quyền cho …………………………………………………………;

NGƯỜI UỶ QUYỀN:

Ông/Bà           :

Chức vụ         :Giám đốc Công ty ..……….............………………………………………..…..

Số CMTND    : 123456789 do Công an thành phố X cấp ngày …...........……………………..

Địa chỉ           : ..……….............………………………………………..……………………...

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN:

Ông/Bà           :

Chức vụ         : Phó Giám đốc Công ty ..……….............………………………….……..…..

Số CMTND    : 123456789 do Công an thành phố X cấp ngày …...........……………………..

Địa chỉ           : ..……….............………………………………………..……………………...

Bằng giấy ủy quyền này Người nhận uỷ quyền được quyền thay mặt Người Ủy quyền thực hiện các công việc sau: 

1.         Được quyền quyết định và ký các văn bản quản lý phục vụ hoạt động của ………….. theo quy định tại các Khoản 1 Điều 13 Quy chế Tổ chức và hoạt động của công ty.

2.         Được toàn quyền quyết định và ký kết các hợp đồng dịch vụ ………………….……...

            …………………………………………………………………………………………..

3.         Được ký kết các hợp đồng chuyển nhượng ……….. cho Công ty sau khi được cấp có thẩm quyền của Công ty chấp thuận.

4.         Được toàn quyền quyết định ký kết các hợp đồng thuê chuyên gia biên soạn, biên tập các vấn đề nghiên cứu khoa học về lĩnh vực kinh doanh …………, kinh doanh dịch vụ ……………………;

5.         Được ký kết hợp đồng lao động với cán bộ quản lý, nhân viên của ……….Đối với những chức danh quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hội đồng quản trị, Giám đốc ……….. được ký hợp đồng lao động sau khi có quyết định bổ nhiệm.

6.         Được quyền ký các hợp đồng với cộng tác viên phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty……theo quy định của Quy chế.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Giám đốc có quyết định thay thế hoặc ……………………….. bị cách chức, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc từ chức.

 

 Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

NGUYỄN VĂN A

 

Link download: Giấy uỷ quyền giám đốc

 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT

0972.868.960