HÔ TRỢ DOANH NGHIỆP


chương trình ưu đãi dịch vụ báo cáo tài chính

Công văn 2668/CT-TTHT ưu đãi thuế TNDN tại Bắc Ninh cho công ty TNHH ValuePlus Vina

Công văn 2668/CT-TTHT ưu đãi thuế TNDN tại Bắc Ninh tóm lược:

Điều kiện để áp dụng ưu đãi thuế TNDN cho dự án đầu tư:

Để được hưởng ưu đãi thuế TNDN, dự án đầu tư mới của công ty phải thực hiện đúng các quy định của giấy chứng nhận đầu tư, đồng thời áp dụng đúng và đầy đủ về chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ, kê khai, nộp thuế theo phương pháp kê khai

Mức ưu đãi thuế TNDN:

Thu nhập phát sinh từ dự án đầu tư mới được miễn thuế TNDN trong 2 năm và giảm 50% số thuế TNDN phải nộp trong 4 năm tiếp theo

Thời gian xác định tính hưởng:

Công ty được hưởng ưu đãi miễn thuế TNDN từ năm đầu tiên có thu nhập chịu thuế (chưa trừ số lỗ của các năm trước chuyển sang) từ dự án đầu tư thực hiện tại khu công nghiệp. Thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính liên tục từ năm công ty có thu nhập chịu thuế, trường hợp trong 3 năm đầu tiên có doanh thu từ dự án đầu từ mới, công ty chưa có thu nhập chịu thu thì thời gian miễn giảm thuế được tính từ năm thứ 4

Chi tiết nội dung Công văn 2668/CT-TTHT ưu đãi thuế TNDN tại Bắc Ninh

Công văn 2668/CT-TTHT ưu đãi thuế TNDN tại Bắc Ninh cho công ty TNHH ValuePlus VinaCông văn 2668/CT-TTHT ưu đãi thuế TNDN

Công văn 2668/CT-TTHT ưu đãi thuế TNDN

Trên là công văn 2668/CT-TTHT ưu đãi thuế TNDN tại Bắc Ninh cho công ty TNHH ValuePlus Vina đủ điều kiện để được ưu đãi thuế TNDN


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Dịch vụ kế toán thuế tại Bắc Ninh

⇒ Dịch vụ báo cáo tài chính tại Bắc Ninh

⇒ Dịch vụ quyết toán thuế tại Bắc Ninh

 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT

0972.868.960