HÔ TRỢ DOANH NGHIỆP


chương trình ưu đãi dịch vụ báo cáo tài chính

Hướng dẫn cách làm báo cáo tài chính mới nhất theo thông tư 200

Báo cáo tài chính là một trong những tiêu chí quan trọng trong công việc kế toán, Do đó để làm được bản báo cáo tài chính hoàn chỉnh bạn cần nắm trước một số nguyên tắc sau

Nguyên tắc lập báo cáo tài chính:

1. Nguyên tắc hoạt động liên tục

Khi lập và trình bày báo cáo tài chính, giám đốc doanh nghiệp cần phải đánh giá về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp. Báo cáo tài chính phải được lập trên cơ sở giả định là doanh nghiệp đang hoạt động liên tục và sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh bình thường trong tương lai gần, trừ khi doanh nghiệp có ý định cũng như buộc phải ngừng hoạt động hoặc phải thu hẹp đáng kể quy mô hoạt động của mình.Khi đánh giá nếu giám đốc doanh nghiệp biết được có những điều không chắc chắn liên quan đến các sự kiện hoặc các điều kiện có thể gây ra sự nghi ngờ lớn về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp thì những điều không chắc chắn đó cần được nêu rõ. Nếu báo cáo tài chính không được lập trên cơ sở hoạt động liên tục, thì sự kiện này cần được nêu rõ, cùng với cơ sở dùng để lập báo cáo tài chính và lý do khiến cho doanh nghiệp không được coi là đang hoạt động liên tục

cách làm báo cáo tài chính

2. Nguyên tắc cơ sở dồn tích

Doanh nghiệp phải lập báo cáo tài chính theo cơ sở kế toán dồn tích, ngoại trừ các thông tin liên quan đến các luồng tiền Theo cơ sỏe kế toán dồn tích, các giao dịch và sự kiện được ghi nhận vào thời điểm phát sinh, không căn cứ vào thời điểm thực thu, thực chi tiền và được ghi nhận vào sổ kế toán và báo cáo tài chính của các kỳ kế toán liên quan

3. Nguyên tắc nhất quán

Việc trình bày và phân loại các khoản mục trong báo cáo tài chính phải nhất quán từ niên độ này sang liên độ khác, trừ khi: - Có sự thay đổi đáng kể về bản chất các hoạt động của doanh nghiệp hoặc khi xem xét lại các việc trình bày báo cáo tài chính cho thấy rằng cần phải thay đổi để có thể trình bày một cách hợp lý hơn các giao dịch và các sự kiện - Một chuẩn mực kế toán khác yêu cầu có sự thay đổi trong việc trình bày

4. Nguyên tắc trọng yếu và tập hợp

Từng khoản mục trọng yếu phải được trình bày riêng biệt trong báo cáo tài chính, các khoản mục không trọng yếu thì không phải trinhg bày riêng rẽ mà được tập hợp vào những khoản mục cùng tính chất Theo nguyên tắc trọng yếu, doanh nghiệp không nhất thiết phải tuân thủ các quy định về trình bày báo cáo tài chính của các chuẩn mực kế toán cụ thể nếu các thông tin đó không có tính chất trọng yếu.

5. Nguyên tắc bù trừ

- Bù trừ tài sản và nợ phải trả

- Bù trừ doanh thu, thu nhập khác và chi phí

+ Được bù trừ theo quy định tại một chuẩn mực kế toán khác

+ Một số giao dịch ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường của doanh nghiệp thì được bù trừ khi nhận giao dịch và trình bày báo cáo tài chính

6. Nguyên tắc có thể so sánh

Theo nguyên tắc có thể so sánh giữa các kỳ kế toán, trong các báo cáo tài chính như: Bảng cấn đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; báo cáo lưu chuyển tiền tệ phải trình bày các số liệu để so sánh

Lập bảng cân đối kế toán theo thông tư 200

Kinh nghiệm lập bảng cân đối xem tại:   Cách lập bảng cân đối kế toán

Hệ thống báo cáo tài chính theo thông tư 200 các bạn tải tại:

https://drive.google.com/file/d/0B7aMdZPl57XMN24zWEVWWjgzMkE/view?pli=1

Thời hạn nộp Báo cáo tài chính năm 2015 như sau

Thông tư 200/2014/TT-BTC tại Điều 109 quy định thời hạn nộp báo cáo tài chính như sau:

– Đối với doanh nghiệp nhà nước:

+ Đơn vị kế toán phải nộp Báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; Đối với công ty mẹ, Tổng công ty nhà nước chậm nhất là 90 ngày;

+ Đơn vị kế toán trực thuộc Tổng công ty nhà nước nộp Báo cáo tài chính năm cho công ty mẹ, Tổng công ty theo thời hạn do công ty mẹ, Tổng công ty quy định.

– Đối với các loại doanh nghiệp khác: Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm 2015 như sau

+ Đơn vị kế toán là doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh phải nộp Báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; đối với các đơn vị kế toán khác, thời hạn nộp Báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày;

+ Đơn vị kế toán trực thuộc nộp Báo cáo tài chính năm cho đơn vị kế toán cấp trên theo thời hạn do đơn vị kế toán cấp trên quy định.

BẠN CHƯA BIẾT CÁCH LÀM BÁO CÁO TÀI CHÍNH THÌ THAM KHẢO KHÓA: Học báo cáo tài chính

CAM KẾT THÀNH THẠO - THỰC HÀNH TRÊN CHỨNG TỪ THỰC TẾ

Xem thêm: dịch vụ tldn tại thanh xuân  && dịch vụ mở công ty tại long biên && dịch vụ báo cáo tài chính cuối năm giá rẻ

 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT

0972.868.960