0973.981.661

dịch vụ kế toán giá rẻViện Kiểm Sát Nhân Dân Huyện Gò Công đông

Viện Kiểm Sát Nhân Dân Huyện Gò Công đông có địa chỉ trụ sở Số 01 Đường Trương Định, Thị trấn Tân Hòa, Huyện Gò Công Đông, Tiền Giang mã số doanh nghiệp 1200816118
- Tên Công Ty viết bằng tiếng việt: VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN GÒ CÔNG ĐÔNG
- Mã số doanh nghiệp 1200816118
- Địa chỉ : Số 01 Đường Trương Định, Thị trấn Tân Hòa, Huyện Gò Công Đông, Tiền Giang
- Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng anh (Viết tắt):
- Cơ quan thuế quản lý: Chi cục Thuế KV TX Gò Công - Gò Công Đông - Tân Phú Đông
- Tình trạng hoạt động : NNT đang hoạt động (được cấp thông báo MST)
- Người đại diện theo pháp luật: Phan Văn Chinh
- Loại hình doanh nghiệp: Đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang
- Ngày bắt đầu thành lập:2009-04-10
- Ngành nghề kinh doanh chính : Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu


Ngành Nghề Kinh Doanh: