0973.981.661

dịch vụ kế toán giá rẻVăn Phòng Hội đồng Nhân Dân Uỷ Ban Nhân Dân Thành Phố đông Hà

Văn Phòng Hội đồng Nhân Dân Uỷ Ban Nhân Dân Thành Phố đông Hà có địa chỉ trụ sở 01 Huyền Trân Công Chúa, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị mã số doanh nghiệp 3200387945
- Tên Công Ty viết bằng tiếng việt: VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ
- Mã số doanh nghiệp 3200387945
- Địa chỉ : 01 Huyền Trân Công Chúa, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị
- Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng anh (Viết tắt):
- Cơ quan thuế quản lý: Chi cục Thuế khu vực Đông Hà - Cam Lộ
- Tình trạng hoạt động : NNT đang hoạt động (được cấp thông báo MST)
- Người đại diện theo pháp luật:
- Loại hình doanh nghiệp: Đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang
- Ngày bắt đầu thành lập:2009-07-28
- Ngành nghề kinh doanh chính : Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp


Ngành Nghề Kinh Doanh: