0973.981.661

dịch vụ kế toán giá rẻVăn Phòng Hđnd Và Ubnd Huyện Cẩm Khê

Văn Phòng Hđnd Và Ubnd Huyện Cẩm Khê có địa chỉ trụ sở Thị trấn Sông Thao, Huyện Cẩm Khê, Phú Thọ mã số doanh nghiệp 2600505165
- Tên Công Ty viết bằng tiếng việt: VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND HUYỆN CẨM KHÊ
- Mã số doanh nghiệp 2600505165
- Địa chỉ : Thị trấn Sông Thao, Huyện Cẩm Khê, Phú Thọ
- Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng anh (Viết tắt):ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẨM KHÊ
- Cơ quan thuế quản lý: Chi cục Thuế khu vực Cẩm Khê - Yên Lập
- Tình trạng hoạt động : NNT đang hoạt động (được cấp thông báo MST)
- Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Hữu Anh
- Loại hình doanh nghiệp: Đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang
- Ngày bắt đầu thành lập:2009-03-19
- Ngành nghề kinh doanh chính : Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội);


Ngành Nghề Kinh Doanh:

  1. Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội);

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn