Thuế tiêu thụ đặc biệt là tiền thuế đánh vào những hàng hóa đặc biệt, vậy thuế tiêu thụ đặc biệt có vai trò và đặc điểm gì trong sản xuất và tiêu dùng

Thuế tiêu thụ đặc biệt gồm những loại hàng hóa nào?

+ Thuế tiêu thụ đặc biệt là một loại thuế tiêu dùng

+ Các loại hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt được pháp luật thuế các nước qui định hầu như giống nhau gồm : rượu, bia, thuốc lá, vàng mã, xe ô tô, kinh doanh cá cược, đua ngựa, đua xe, sòng bạc, karaoke, sân gôn, …

+ Mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt được quy định rất cao vì thuế đánh vào một số hàng hóa dịch vụ mang tính chất xa xỉ, chưa thật cần thiết cho nhu cầu thiết yếu hàng ngày của con người và có ảnh hưởng đến sức khỏe của nhiều người trong xã hội.

+ Thuế tiêu thụ đặc biệt được thu chỉ thu một lần ở khâu sản xuất, khâu nhập khẩu hàng hóa hay kinh doanh các dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Vai trò của thuế tiêu thụ đặc biệt

Đặc điểm của thuế tiêu thụ đặc biệt

+ Thuế tiêu thụ đặc biệt là thuế bổ sung cho thuế giá trị gia tăng nhằm làm giảm sức mua của các hàng hóa đặc biệt.

+ Danh mục hàng hóa, dịch vụ chịu thuế không nhiều và thay đổi tùy thuộc vào đặc điểm phát triển kinh tế xã hội và mức sống của dân cư.

+ Thuế tiêu thụ đặc biệt được kê khai theo tháng hay kê khai theo từng lần phát sinh

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn