0973.981.661

dịch vụ kế toán giá rẻTrường Pt Dân Tộc Bán Trú Thcs Phan Bội Châu

Trường Pt Dân Tộc Bán Trú Thcs Phan Bội Châu có địa chỉ trụ sở Xã EaTrang, Xã Ea Trang, Huyện M'ĐrắK, Đắk Lắk mã số doanh nghiệp 6000918425
- Tên Công Ty viết bằng tiếng việt: TRƯỜNG PT DÂN TỘC BÁN TRÚ THCS PHAN BỘI CHÂU
- Mã số doanh nghiệp 6000918425
- Địa chỉ : Xã EaTrang, Xã Ea Trang, Huyện M'ĐrắK, Đắk Lắk
- Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng anh (Viết tắt):TRƯỜNG THCS PHAN BỘI CHÂU
- Cơ quan thuế quản lý: Chi cục Thuế khu vực Ea Kar - M'ĐrắK
- Tình trạng hoạt động : NNT đang hoạt động (được cấp thông báo MST)
- Người đại diện theo pháp luật:
- Loại hình doanh nghiệp: Khác
- Ngày bắt đầu thành lập:2009-07-07
- Ngành nghề kinh doanh chính : Giáo dục tiểu học


Ngành Nghề Kinh Doanh: