0973.981.661có địa chỉ trụ sở mã số doanh nghiệp
- Tên Công Ty viết bằng tiếng việt:
- Mã số doanh nghiệp
- Địa chỉ :
- Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng anh (Viết tắt):
- Cơ quan thuế quản lý:
- Tình trạng hoạt động :
- Người đại diện theo pháp luật:
- Loại hình doanh nghiệp:
- Ngày bắt đầu thành lập:
- Ngành nghề kinh doanh chính :


Ngành Nghề Kinh Doanh:

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn