0973.981.661


Trạm Y Tế Thị Trấn Cửa Việt

Trạm Y Tế Thị Trấn Cửa Việt có địa chỉ trụ sở Khu phố 3, Thị trấn Cửa Việt, Huyện Gio Linh, Quảng Trị mã số doanh nghiệp 3200483487
- Tên Công Ty viết bằng tiếng việt: TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN CỬA VIỆT
- Mã số doanh nghiệp 3200483487
- Địa chỉ : Khu phố 3, Thị trấn Cửa Việt, Huyện Gio Linh, Quảng Trị
- Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng anh (Viết tắt):
- Cơ quan thuế quản lý: Chi cục Thuế khu vực Vĩnh Linh - Gio Linh
- Tình trạng hoạt động : NNT đang hoạt động (được cấp thông báo MST)
- Người đại diện theo pháp luật:
- Loại hình doanh nghiệp: Đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang
- Ngày bắt đầu thành lập:2011-01-11
- Ngành nghề kinh doanh chính : Hoạt động của các trạm y tế cấp xã và trạm y tế bộ/ngành


Ngành Nghề Kinh Doanh: