Một số phím tắt trong excel từ cơ bản đến nâng cao như:

1.Tổ hợp phím tắt thao tác với Sheet trong Excel:

Ctrl + Tab, Ctrl + F6: Chuyển đổi qua lại giữa các bảng tính đang mở

Ctrl + Page Up: Chuyển sang sheet trước

Ctrl + Page Down: Chuyển sang sheet kế tiếp

Ctrl + Shift + 0: Hiện các cột bị ẩn trong vùng đang chọn

Ctrl + F2: Xem trước khi in

Xem thêm:

>> hồ sơ thành lập công ty tại gia lâm

>> thủ tục thành lập doanh nghiệp tại cầu giấy

>> phí thành lập công ty tại hà đông

phím tắt trong excel

2. Tổ hợp phím tắt thao tác với Ô, Dòng, Cột trong Excel:

F2: Đưa con trỏ vào trong ô

F4: Lặp lại thao tác trước

F12: Lưu văn bản với tên khác (nó giống với lệnh Save as đó)

Ctrl + Spacebar: Chèn cột

Shift + Spacebar: Chèn dòng

Shift + F11: Chèn một trang bảng tính mới

Ctrl + 0: Ẩn các cột hiện tại.

Ctrl + Shift + 0: Hiện các cột bị ẩn trong vùng đang chọn

 

3. Tổ hợp phím tắt Di chuyển trong Excel:

 Ctrl + Mũi tên: Di chuyển đến vùng dữ liệu kế tiếp

Ctrl + Home:  Về ô đầu Worksheet (A1)

Ctrl + End: Về ô có dữ liệu cuối cùng

Ctrl + Shift + Home: Chọn từ ô hiện tại đến ô A1

Ctrl + Shift + End:  Chọn từ ô hiện tại đến ô có dữ liệu cuối cùng

 

4. Tổ hợp phím tắt cơ bản trong Excel:

 Ctrl + A : Bôi đen toàn bộ văn bản (Chọn toàn bộ bảng tính trong)

Ctrl + B : Chữ đậmcác phím tắt trong excel kế toán

Ctrl + I : Chữ nghiêng

Ctrl + U : Chữ gạch chân

Ctrl + C : Copy dữ liệu

Ctrl + X : Cắt dữ liệu

Ctrl + V : Dán dữ liệu copy hoặc cắt

Ctrl + F : Bật hộp thoại tìm kiếm

Ctrl + H : Tìm kiếm và thay thế cụm từ

Ctrl + O : Mở file đã lưu

Ctrl + N : Mở một file mới

Ctrl + P: Bật hộp thoại in ấn

Ctrl + R : Tự động sao chép ô bên trái sang bên phải

Ctrl + S : Lưu tài liệu

Ctrl + W : Đóng tài liệu (giống lệnh Alt + F4)

Ctrl + Z : Hủy thao tác vừa thực hiện

Ctrl + Y:  Khôi phục lệnh vừa bỏ (ngược lại với Ctrl+Z)

Ctrl + 1 : Hiển thị hộp thoại Format Cells (*)

Ctrl + 0 : Ẩn cột (giống lệnh hide)

Ctrl + shift + 0: Hiện các cột vừa ẩn (giống lệnh unhide)

Ctrl + 9 : Ẩn hàng (giống lệnh hide)

Ctrl + shift + 9: Hiện các hàng vừa ẩn (giống lệnh unhide

Ctrl + 8 : Chọn vùng dữ liệu liên quan đến ô (cell) hiện tại

Ctrl + (-) : Xóa các ô, khối ô hàng (bôi đen)

Ctrl + Shift + (+): Chèn thêm ô trống

Ctrl + Page up (Page down) : Di chuyển giữa các sheet

Ctrl + Shift + F: Hiện danh sách phông chữ

Ctrl + Shift + P: Hiện danh sách cỡ chữ

Ctrl + F4: Đóng bảng tính

Alt + F4: Thoát Excel

Alt + tab : Di chuyển giữa hai hay nhiều file kế tiếp

Alt + các chữ cái có gạch chân: Vào các thực đơn tương ứng

Alt + Z: Chuyển chế độ gõ từ tiếng anh (A) sang tiếng việt (V)

Alt + <- : Hủy thao tác vừa thực hiện (nó giống lệnh Undo)

Shift + F2 : Tạo chú thích cho ô

Shift + F10 : Hiển thị thực đơn hiện hành (giống như ta kích phải chuộ)

Shift + F11 : Tạo sheet mới

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn