dịch vụ kế toán giá rẻThuế suất thuế GTGT loại hình kinh doanh phần mềm là bao nhiêu - Căn cứ theo Điểm 21, Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định

Câu hỏi:

Công ty tôi nhập khẩu phần mềm điều khiển máy công nghiệp – tự động hóa, chịu thuế suất thuế GTGT khâu nhập khẩu 0%. Vậy khi xuất bán trong nước phần mềm này chịu thuế suất bao nhiêu?
 
Trả lời:
 
Căn cứ theo Điểm 21, Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định: Đối tượng không chịu thuế GTGT như sau:
 
“21. Chuyển giao công nghệ theo quy định của Luật chuyển giao công nghệ; chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ. Trường hợp hợp đồng chuyển giao công nghệ, chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ có kèm theo quyền chuyển giao máy móc, thiết bị thì đối tượng không chịu thuế GTGT tính trên phần giá trị công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ chuyển giao, chuyển nhượng; trường hợp không tách riêng được thì thuế GTGT tính trên cả phần giá trị công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ chuyển giao, chuyển nhượng cùng với máy móc, thiết bị.
 
Phần mềm máy tính bao gồm sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm theo quy định của pháp luật.”
 
Căn cứ theo quy định trên, không phân biệt phần mềm do doanh nghiệp sản xuất để bán ra hay doanh nghiệp kinh doanh phần mềm đều thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Như vậy, Công ty bạn nhập khẩu phần mềm điều khiển máy công nghiệp – tự động hóa, chịu thuế suất GTGT khâu nhập khẩu là 0%, khi xuất bán trong nước phần mềm này thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định.

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn