dịch vụ kế toán giá rẻ


Thủ tục về thuế khi chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp
 
Các chuyên gia cho em hỏi. Khi chuyển đổi hình thức sở hữu DN từ công ty TNHH Sang công ty CP, vẫn giữ nguyên mã số thuế và địa chỉ thì cần phải làm những thủ tục gì với thuế? Công ty cũ có phải quyết toán thuế không? Khi chuyển sang sổ kế toán cho công ty mới thì số liệu tồn cuối kỳ của công ty cũ xử lý thế nào? Rất mong nhận được câu trả lời của các chuyên gia. Em xin cảm ơn!
 
Trả lời 
 
Căn cứ Thông tư 156/2013/TT-BTC tại Điều 12, Khoản 4 quy định về khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:
 
"4. Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp
a) Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm và khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đến thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động.
b) Hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm:
b.1) Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu số 03/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này.
b.2) Báo cáo tài chính năm hoặc Báo cáo tài chính đến thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động.
b.3) Một hoặc một số phụ lục kèm theo tờ khai ban hành kèm theo Thông tư này (tuỳ theo thực tế phát sinh của người nộp thuế)"
 
Căn cứ theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại Điều 10, Khoản 3, Điểm e quy định về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế như sau:
 
"e) Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế đối với trường hợp doanh nghiệp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động chậm nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm), kể từ ngày có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động."
 
Căn cứ Thông tư 156/2013/TT-BTC tại Điều 42, Khoản 3 quy định về hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp như sau:
 
"3. Doanh nghiệp chuyển đổi sở hữu có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi chuyển đổi; trường hợp doanh nghiệp chuyển đổi chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì doanh nghiệp mới được thành lập từ doanh nghiệp chuyển đổi có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế."
 
Căn cứ theo các quy định trên thì doanh nghiệp bạn phải khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và thời hạn nộp hồ sơ quyết toán chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày có quyết định về việc chuyển đổi hình thức sở hữu. Doanh nghiệp bạn phải có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi chuyển đổi, nếu doanh nghiệp chuyển đổi chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì doanh nghiệp mới được thành lập từ doanh nghiệp chuyển đổi có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế
 
 
Hotline: 0988.043.053(MS Nhung)

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn