dịch vụ kế toán giá rẻThủ tục thông báo phát hành hóa đơn bao gồm những gì ???

Theo Điều 9 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính quy định thông báo phát hành hóa đơn cụ thể như sau:

Cơ quan thuế sẽ yêu cầu doanh nghiệp trước khi sử dụng hóa đơn phải làm thủ tục thông báo phát hành hóa đơn gửi tới các cơ quan thuế. Nếu chưa làm mà tự ý phát hành hóa đơn thì được coi là sử dụng hóa đơn bất hợp phát. Với trường hợp này mức phạt áp dụng sẽ từ 20 – 50 triệu theo Thông tư 10/2014/TT-BTC

    Hồ sơ thủ tục cần làm:

 – Thông báo phát hành hoá đơn theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTC ban hành ngày 27/2/2015.

Mẫu TB01/AC Thông báo phát hành hoá đơn mới nhất

-  Hoá đơn mẫu (do nhà in cung cấp)

Lưu ý: Trước đây theo Thông tư 39/2014/TT-BTC: Cơ quan thuế quản lý trực tiếp xác định số lượng hóa đơn được thông báo phát hành để sử dụng từ 3 tháng đến 6 tháng tại Thông báo phát hành hóa đơn của doanh nghiệp.

Nhưng kể từ ngày 1/1/2015 theo Công văn 767/TCT-CS giới thiệu những nội dung mới của 26/2015/TT-BTC quy định:

- Bỏ quy định cơ quan thuế quản lý trực tiếp xác định số lượng hóa đơn được thông báo phát hành để sử dụng từ 3 tháng đến 6 tháng tại Thông báo phát hành hóa đơn của doanh nghiệp.

Như vậy: Đã không còn giới hạn số lượng hoá đơn được phát hành nữa.

  Nội dung Thông báo phát hành hóa đơn gồm:

-  Tên đơn vị, mã số thuế, địa chỉ, điện thoại, tên loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ngày bắt đầu sử dụng, số lượng hóa đơn thông báo phát hành (từ số… đến số…),

- Tên và mã số thuế của doanh nghiệp in hoá đơn (đối với hoá đơn đặt in).

- Ngày lập, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của đơn vị.

    Hóa đơn mẫu:

-  Là bản in thể hiện đúng, đủ các tiêu thức trên liên của hóa đơn giao cho người mua loại được phát hành, có số hóa đơn là một dãy các chữ số 0 và in hoặc đóng chữ “Mẫu” trên tờ hóa đơn.

    Thời hạn nộp thủ tục thông báo phát hành hóa đơn

- Nộp trực tiếp đến cơ quan thuế quản lý chậm nhất năm (05) ngày trước khi Doanh nghiệp bắt đầu sử dụng hóa đơn. Và trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày ký thông báo phát hành.

- Thông báo phát hành hóa đơn gồm cả hoá đơn mẫu phải được niêm yết rõ ràng ngay tại các cơ sở sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn.

Lưu ý: Từ lần thứ 2 trở đi, nếu không có sự thay đổi về nội dung và hình thức hóa đơn phát hành thì không cần phải gửi kèm hóa đơn mẫu mà chỉ cần mẫu thông báo phát hành hóa đơn.

Tham khảo thêm: dịch vụ tldn tại xuân thủy cầu giấy  && dịch vụ thành lập công ty tại hà đông  Dịch vụ kế toán thuế

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn