Thủ tục chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT năm 2020 từ trực tiếp sang phương pháp khấu trừ và ngược lại

Theo thông tư 93/2017/TT-BTC về việc chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT áp dụng từ ngày 5/11/2019 cho cả năm 2020 theo công văn 4526/TCT-KK quy định

Thủ tục chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT năm 2020

+ Bãi bỏ mẫu 06/GTGT không phải nộp khi thay đổi phương pháp tính thuế

+ Nếu cơ sở kinh doanh đăng ký theo phương pháp khấu trừ thuế GTGT thì nộp mẫu 01/GTGT và mẫu 02/GTGT đến cơ quan thuế

+ Nếu cơ sở kinh doanh đăng ký theo phương pháp trực tiếp thì gửi tờ khai thuế GTGT mẫu số 03/GTGT, 04/GTGT đến cơ quan thuế

Diễn dải lý do trên ta có tình huống thực tế dựa trên công văn 4526/TCT-KK như sau

thủ tục chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT năm 2020

 

thủ tục chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT

thủ tục chuyển đổi phương pháp tình thuế gtgt


Xem thêm bài viết:

Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2020

  (Cần nắm vững các quy định về lịch nộp các loại báo cáo thuế)

⇒ Mức đóng thuế môn bài năm 2020

  ( Cần nắm vững mức đóng thuế môn bài)

⇒ Dịch vụ kê khai thuế - Giá chỉ từ 300.000 VNĐ

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn