dịch vụ kế toán giá rẻThời điểm nào thì cần lập hóa đơn GTGT khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ có phải thời điểm đúng để lập hóa đơn không. Bài viết dưới đây chia sẻ đến doanh nghiệp thời điểm xác định thuế GTGT theo thông tư mới nhất của Bộ Tài Chính

Tại điều 8, Thông tư 219/2013/TT-BTC về Thuế GTGT có quy định thời điểm xác định thuế giá trị gia tăng đầu ra như sau:

1. Với bán hàng hóa, sản phẩm

Thời điểm xác định thuế GTGT là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

xác định thuế GTGT

2. Với dịch vụ viễn thông

Thời điểm tính thuế GTGT là thời điểm hoàn thành việc đối soát dữ liệu về cước dịch vụ kết nối viễn thông theo hợp đồng kinh tế giữa các cơ sở kinh doanh dịch vụ viễn thông. Thời gian này chậm nhất không quá 2 tháng kể từ tháng phát sinh cước dịch vụ kết nối viễn thông.

3. Với hoạt động dịch vụ

Thời điểm xác định thuế GTGT là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

4. Đối với hàng hóa nhập khẩu là thời điểm đăng ký tờ khai hải quan.

5. Với hoạt động cung cấp điện, nước sạch

Thời điểm xác định thuế GTGT  là ngày ghi chỉ số điện, nước tiêu thụ trên đồng hồ để ghi trên hóa đơn tính tiền.

6. Với hoạt động kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng hoặc cho thuê:

Thời điểm xác định thuế GTGT là thời điểm thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng. Căn cứ số tiền thu được, cơ sở kinh doanh thực hiện khai thuế GTGT đầu ra phát sinh trong kỳ.

7. Với hoạt động xây dựng, lắp đặt (bao gồm cả đóng tàu)

Thời điểm ghi nhận doanh thu và tính thuế GTGT là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Kế toán căn cứ các quy định trên để tư vấn khi làm Hợp đồng, xác định thời điểm lập hóa đơn, tính thuế GTGT và ghi nhận doanh thu cho phù hợp với các văn bản Pháp luật hiện hành.

Lưu ý :

Trường hợp ứng tiền đảm bảo hợp đồng, chưa xác định doanh thu. Nhưng nếu ứng tiền từ lần 2 đối với hoạt động xây lắp và dịch vụ, thì doanh nghiệp cần xác định khối lượng công việc hoàn thành để xuất hóa đơn

Theo quy định tại điều 16, khoản 2 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định về ngày xuất hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là: “Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.” Vì thế, thời điểm nhận tiền ứng trước của dịch vụ, là thời điểm xác định doanh thu tính thuế GTGT

Đối với hàng hóa xuất khẩu, thời điểm xác định doanh thu tính thuế GTGT là thời điểm ký tờ khai hải quan.

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn