dịch vụ kế toán giá rẻNhững doanh nghiệp mới thành lập các thành viên có thể góp vốn bằng tài sản, hàng hóa, tiền mặt. Nếu thành viên đem góp vốn vào doanh nghiệp bằng tài sản thì doanh nghiệp có được trích khấu hao không?

Tài sản cố định do thành viên góp vốn có được tính khấu hao không

Thông tư 96/2015/TT-BTC tại Điều 4, Khoản 2, Điểm 2.2 sửa đổi, bổ sung Thông tư 78/2014/TT-BTC như sau:

“a) Chi khấu hao đối với tài sản cố định không sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

b) Chi khấu hao đối với tài sản cố định không có giấy tờ chứng minh thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp (trừ tài sản cố định thuê mua tài chính).

c) Chi khấu hao đối với tài sản cố định không được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của doanh nghiệp theo chế độ quản lý tài sản cố định và hạch toán kế toán hiện hành.”

Như vậy: tài sản do các thành viên góp vốn vào doanh nghiệp thì chi phí khấu hao tài sản được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN nếu có đầy đủ các điều kiện sau:

– Tài sản phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

– Tài sản có đầy đủ chứng từ chứng minh thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp:

+ Biên bản góp vốn.

+ Biên bản đánh giá lại tài sản cố định.

+ Chuyển quyền sở hữu đối với những tài sản phải đăng ký quyền sở hữu.

– Những tài sản này được theo dõi quản lý trên sổ sách của doanh nghiệp.

Lưu ý: Nếu tài sản cố định góp vốn là tài sản mới mua, chưa sử dụng, có hoá đơn hợp pháp được hội đồng giao nhận vốn góp chấp nhận thì trị giá vốn góp được xác định theo trị giá ghi trên hoá đơn bao gồm cả thuế GTGT; Bên nhận vốn góp được kê khai khấu trừ thuế GTGT ghi trên hoá đơn mua tài sản của bên góp vốn.

Hạch toán tài sản cố định do thành viên góp vốn 

TH tăng do nhận vốn góp của các chủ sở hữu hoặc nhận vốn cấp :

Nợ TK 211, 213 - TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình

   Có TK 411 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Dịch vụ thành lập công ty - Uy tín giá rẻ trọn gói chỉ từ 1.300.000đ

⇒ Học kế toán cho giám đốc  - Chủ doanh nghiệp nên học

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn