dịch vụ kế toán giá rẻTài khoản, chứng từ và sổ sách kế toán sử dụng thuế TNDN

Tài khoản sử dụng thuế TNDN

Tài khoản 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp: Phản ánh số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, đã nộp và còn phải nộp vào Ngân sách Nhà nước.

Kết cấu tài khoản:

Bên Nợ:

         Phản ánh số thuế TNDN đã nộp vào ngân sách Nhà nước.

         Số thuế TNDN thực tế phải nộp nhỏ hơn số thuế TNDN tạm nộp hàng quý trong năm.

Bên Có:

         Số thuế TNDN phải nộp vào ngân sách Nhà nước.

         Số thuế TNDN thực tế phải nộp lớn hơn số thuế TNDN tạm nộp hàng quý trong năm, nộp bổ sung.

Số dư bên Có:

Số thuế TNDN còn phải nộp vào ngân sách Nhà nước.

Chứng từ sử dụng TNDN

Để theo dõi, hạch toán thuế TNDN kế toán phải sự dụng các chứng từ sau:

         Tờ khai thuế TNDN tạm tính.

         Tờ khai điều chỉnh thuế TNDN.

         Tờ khai quyết toán thuế TNDN.

         Giấy nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước.

         Các chứng từ liên quan khác.

            Sổ sách kế toán sử dụng

         Chứng từ ghi sổ

         Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ

         Sổ cái tài khoản 3334

Công ty dịch vụ kế toán chuyên nghiệp giá rẻ nhất tại Hà Nội nhận làm : mở công ty tại linh đàm, thành lập doanh nghiệp tại long biên

Hotline: 0988043053

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn