dịch vụ kế toán giá rẻQuy trình tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất gồm những bước gì

Để tính được giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất kế toán cần nắm được quy trình tính giá thành sản phẩm thì trong bài viết này dichvuketoangiare.org sẽ tổng hợp lại quy trình tính giá thành sản xuất như sau

Quy trình tính giá thành sản phẩm trong sản xuất gồm 7 bước

1

Tập hợp các chi phí sản xuất

Các chi phí để sản xuất ra sản phẩm được tập hợp theo 3 khoản mục chính:

+ Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.

+ Chi phí nhân công trực tiếp.

+ Chi phí sản xuất chung.

2

Phân bổ chi phí

Trong quá trình sản xuất, sẽ có những chi phí được dùng chung cho nhiều loại sản phẩm. Chính vì vậy, chi phí cần phải được phân bổ riêng để tính giá thành từng loại sản phẩm. Chú ý khi phân bổ chi phí để tính giá thành cần dựa vào những tiêu thức hợp lý.

3

Áp dụng phương pháp tính giá thành hợp lý cho quy trình tính giá thành

Khi đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành là khác nhau, chủ doanh nghiệp sẽ tùy theo loại hình và tình hình thực tế của doanh nghiệp mình để lựa chọn phương pháp tính giá thành phù hợp. Một số phương pháp chủ yếu được các doanh nghiệp lựa chọn đưa vào quy trình của mình:

+ Phương pháp giản đơn (trực tiếp)

+ Phương pháp hệ số

+ Phương pháp tỷ lệ

+ Phương pháp theo đơn đặt hàng

+ Phương pháp tính giá thành phân bước

4

Xác định số sản phẩm hoàn thành trong kỳ và số sản phẩm dở dang cuối kỳ

Đối với sản phẩm dở dang cuối kỳ, kế toán các doanh nghiệp không chỉ quan tâm đến số lượng sản phẩm dở dang mà còn cần quan tâm đến mức độ hoàn thành của sản phẩm dở dang. Để có thể có được số liệu về sản phẩm dở dang, kế toán có thể yêu cầu bộ phận sản xuất cung cấp hoặc tự mình đi kiểm kê, cần lưu ý số liệu cần phải chính xác để làm cơ sở cho bước xác định giá trị của sản phẩm dở dang trong kỳ.

5

Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ

Sau khi tìm được số lượng sản phẩm dở dang và mức độ hoàn thành, kế toán phải tiến hành đánh giá để xác định trị giá của sản phẩm dở dang cuối kỳ. Doanh nghiệp có thể lựa chọn một trong ba phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang sau để đưa vào quy trình tính giá thành:

+ Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

+ Đánh giá sản phẩm dở dang theo sản lượng hoàn thành tương đương

+ Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí sản xuất định mức

6

Tính trị giá sản phẩm hoàn thành

Dựa vào những số liệu đã tính toán ở các bước trên của quy trình, tiến hành tính trị giá thành phẩm theo công thức:

Trị giá sản phẩm hoàn thành = Trị giá 154 dở dang đầu kỳ +Trị giá 154 phát sinh trong kỳ – Trị giá 154 dở dang cuối kỳ- Phế liệu thu hồi – Sản phẩm phụ – sản phẩm hỏng.

7

Tính giá thành từng loại sản phẩm, kết thúc quy trình tính giá thành sản phẩm

Doanh nghiệp nên tính giá thành từng loại sản phẩm và lập bảng để thuận tiện cho việc tính toán và theo dõi.

Trên là quy trình tính giá thành sản phẩm các bạn cần nắm để đưa ra phương án tối ưu nhất cho quy trình sản xuất của doanh nghiệp mình, Chúc các bạn thành công !

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Dịch vụ kế toán công ty sản xuất

⇒ Dịch vụ làm báo cáo tài chính

⇒ Dịch vụ dọn dẹp sổ sách kế toán

 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn