0973.981.661


Phòng Giáo Dục -đào Tạo Tp Phan Rang - Tháp Chàm

Phòng Giáo Dục -đào Tạo Tp Phan Rang - Tháp Chàm có địa chỉ trụ sở 62 Đường 16/4, Phường Tấn Tài, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận mã số doanh nghiệp 4500237660
- Tên Công Ty viết bằng tiếng việt: PHÒNG GIÁO DỤC -ĐÀO TẠO TP PHAN RANG - THÁP CHÀM
- Mã số doanh nghiệp 4500237660
- Địa chỉ : 62 Đường 16/4, Phường Tấn Tài, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận
- Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng anh (Viết tắt):
- Cơ quan thuế quản lý: Chi cục Thuế TP. Phan Rang - Tháp Chàm
- Tình trạng hoạt động : NNT đang hoạt động (được cấp thông báo MST)
- Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Thị Gái
- Loại hình doanh nghiệp: Đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang
- Ngày bắt đầu thành lập:2004-06-28
- Ngành nghề kinh doanh chính : Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm


Ngành Nghề Kinh Doanh: