Khi làm kế toán thường gặp phải các tình huống về chiết khấu thương mại và chiết khấu thanh toán và nhiều bạn sẽ hay bị nhầm trong 2 loại chiết khấu này, do vậy bài viết sẽ hướng dẫn cách phân biệt chiết khấu thương mại và chiết khấu thanh toán để các bạn hiểu rõ hơn nhé

Phân biệt chiết khấu thương mại và chiết khấu thanh toán

Phân biệt chiết khấu thương mại và chiết khấu thanh toán

 

Chiết khấu thương mại

Chiết khấu thanh toán

Trường hợp áp dụng

Khi mua nhiều lần, mua với số lượng lớn

Thanh toán sớm, thanh toán trước thời hạn

Mục đích

Kích cầu người tiêu dùng

Giúp tiền tệ lưu thông tốt hơn trong nền kinh tế

Ảnh hưởng như thế nào trong trường hợp là người mua

Ảnh hưởng tới giá nhập kho làm giá nhập kho giảm đi

Không ảnh hưởng tới giá nhập kho chỉ ảnh hưởng tới doanh thu tài chính

Ảnh hưởng tới doanh thu trong trường hợp doanh nghiệp là người bán

Làm doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm

Không ảnh hưởng tới doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ, chi phí ảnh hưởng tới chi phí tài chính

Kế toán hạch toán khi doanh nghiệp với vai trò là người mua hàng

Hạch toán nghiệp vụ chiết khấu thương mại

Nợ TK 111,112, 331

Có TK 156,152,153 : %CKTM*Giá chưa thuế GTGT

Có TK 131

Hạch toán nghiệp vụ chiết khấu thanh toán

Nợ TK 111,112,331

Có TK 515: %CKTT*Giá đã có thuế GTGT

Xem thêm:

Bán hàng mà không xuất hóa đơn bị xử lý như thế nào

⇒ Dịch vụ làm báo cáo tài chính

 

 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn