dịch vụ kế toán giá rẻNhững công việc kế toán cần làm đầu năm 2020 mà tất cả các bạn kế toán và chủ doanh nghiệp đều phải nắm bắt được

Đầu năm 2020 là những biến động mới về thị trường hóa đơn điện tử do vậy kế toán cũng như chủ doanh nghiệp cần phải nắm vững các công việc kế toán cần làm đầu năm 2020 để áp dụng kịp thời tránh gây hậu quả sai sót với cơ quan thuế

Những công việc kế toán cần làm đầu năm 2020

1/ Đóng thuế môn bài

Nộp lệ phí môn bài năm 2020

Chậm nhất ngày 30/1/2020, doanh nghiệp phải nộp lệ phí môn bài với mức nộp ( hiện hành ) như sau:

    3.000.000 đồng/năm đối với doanh nghiệp có vốn điều lệ trên 10 tỷ đồng.

     2.000.000 đồng/năm đối với doanh nghiệp có vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở xuống.

    1.000.000 đồng/năm đối với chi nhánh, văn phòng, địa điểm đại diện kinh doanh.

Xem thêm chi tiết các nộp tại: Mức đóng thuế môn bài năm 2020

2/ Thông báo về tình hình biến động lao động tháng 12/2019 ( nếu có )

 Nếu trong tháng 12/2019 có sự biến động ( tăng hay giảm ) số lượng người lao động làm việc thì trước ngày 3/1/2020, doanh nghiệp có trách nhiệm lập và gửi thông báo theo mẫu số 29 ban hành kèm thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH về trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở.

 Thông báo về tình hình biến động lao động tháng 12/2019 ( nếu có )

3/ Báo cáo tình trạng tai nạn lao động năm 2019

Trước ngày 10/1/2020, doanh nghiệp phải lập và gửi báo cáo theo mẫu phụ lục XII ban kèm nghị định 39/2016/NĐ-CP đến Sở lao độ Thương Binh và Xã Hội nơi đặt trụ sở.

4/ Báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2019

Trước ngày 10/1/2020, doanh nghiệp phải lập và gửi báo cáo theo mẫu phụ lục II ban kèm thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH đến Sở lao độ Thương Binh và Xã Hội nơi đặt trụ sở chính

5/ Báo cáo y tế lao động năm 2019

Trước ngày 10/1/2020, doanh nghiệp phải lập và gửi báo cáo quản lý sức khỏe người lao động thuộc trách nhiệm quản lý của mình trong năm 2019 thông qua báo cáo y tế lao động ( phụ lục 8 ban hàng kèm thông tư 19/2016/TT-BYT) cho trung tâm cấp quận/huyện nơi đặt trụ sở chính.

6/ Báo cáo về tình hình tham gia bảo hiểm thất nghiệp năm 2019

Trước ngày 15/1/2020, doanh nghiệp phải có trách nhiệm lập và gửi báo cáo theo mẫu số 33 ban hành kèm thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH nơi đặt trụ sở.

Báo cáo về tình hình tham gia bảo hiểm thất nghiệp năm 2019

7/ Công bố tình hình tai nạn lao động năm 2019  7. Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN và kinh phí công đoàn tháng 1/2020

Trước ngày 15/1/2020, doanh nghiệp phải có trách nhiệm đánh giá, công bố tình hình tai nạn lao động xảy ra tại cơ sở trong năm 2019 cho người lao động được biết.

Thông tin công bố phải được niêm yết công khai tại trụ sở của cơ sở cấp tiểu đội, phân xưởng ( đối với các tổ đội và phân xưởng có xảy ra tai nạn lao động) và đăng tải lên trang thông tin điện tử của cơ sở nếu có.

8/ Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN và kinh phí công đoàn tháng 1/2020

Chậm nhất ngày 31/1/2020, doanh nghiệp phải trích các khoản tiền bảo hiểm trong tháng 1/2020, chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan Bảo hiểm Xã hội mở tại ngân hàng hoặc kho bạc Nhà nước. Cùng với đó, doanh nghiệp cần trích nộp 2% phí công đoàn tháng 1/2020 cho công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

9. Nộp tờ khai thuế TNCN theo tháng

Chậm nhất là ngày 20/1/2020, nếu doanh nghiệp có khấu trừ thuế TNCN trong tháng 12/2019 thì phải thực hiện nộp hồ sơ kê khai thuế thu nhập cá nhân đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

10. Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 12/2019

Chậm nhất ngày 20/1/2020, doanh nghiệp thuộc đối tượng sử dụng hóa đơn mua của cơ quan, thuế doanh nghiệp phải thực hiện báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế quản lý trực tiếp, kể cả khi trong kỳ không sử dụng hóa đơn.

11. Nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng 12/2019

Chậm nhất là ngày 20/1/2020, doanh nghiệp phải nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng 12/2019

12. Nộp thuế doanh nghiệp tạm tính quý IV/2019

Chậm nhất ngày 30/1/2020, doanh nghiệp thực hiện tạm nộp thuế thu nhập của quý IV/2019 ( không phải nộp tờ thuế ) tại kho bạc Nhà nước ở địa phương hoặc thông qua các ngân hàng thương mại có cung cấp dịch vụ thu ngân sách nhà nước ( thu thuế ).

13. Báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân quý IV/2019

Chậm nhất ngày 30/1/2020, doanh nghiệp đang sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân phải gửi báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân quý IV/2019 đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp, bao gồm cả trường hợp tự in và được cơ quan thuế cấp.

14. Nộp Báo cáo tài chính năm 2019

Thời hạn nộp:

    Đối với công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân: chậm nhất ngày 30 kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

    Đối với công ty cổ phần, công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH nhiều thánh viên: chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

    Đơn vị kế toán trực thuộc nộp cho đơn vị kế toán cấp trên theo thời hạn do đơn vị kế toán cấp trên quy định

Nơi nộp: Cơ quan tài chính, cơ quan thuế quản lý trực tiếp, cơ quan thống kê, doanh nghiệp cấp trên nếu có. cơ quan đăng ký kinh doanh.

Tham khảo thêm bài: Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2020

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn