Nộp chậm báo cáo tài chính bị phạt như thế nào?

Năm nay báo cáo tài chính nộp chậm sẽ bị phạt như thế nào ?

nộp chậm báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm của đơn vị kế toán phải được nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm theo quy định (từ ngày 01/01 đến ngày 30/03 năm tài chính tiếp theo). Tùy vào từng năm sẽ có công văn gia hạn thời hạn nộp BCTC: Thời gian gia hạn không quá 30 ngày đối với việc nộp báo cáo tài chính theo tháng, báo cáo tài chính theo quý, báo cáo tài chính theo năm.

Các mức phạt nộp chậm báo cáo tài chính được quy định như sau:

  • Thời hạn nộp chậm từ 01 ngày đến 05 ngày: Phạt cảnh cáo đối với hành vi này.
  • Thời hạn nộp chậm từ từ 01 ngày đến 10 ngày: Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 1.000.000 đồng.
  • Thời hạn nộp chậm trên 10 ngày đến 20 ngày: Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 2.000.000 đồng.
  • Thời hạn nộp chậm trên 20 ngày đến 30 ngày:  Phạt tiền từ 1.200.000 đồng đến 3.000.000 đồng.
  • Thời hạn nộp chậm từ trên 30 ngày đến 40 ngày: Phạt tiền từ 1.600.000 đồng đến 4.000.000 đồng.
  • Thời hạn nộp chậm từ trên 40 ngày đến 90 ngày: Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

Bạn xem thêm: thành lập doanh nghiệp tại hà đông  && thành lập công ty tại linh đàm

CÔNG TY DỊCH VỤ KẾ TOÁN MINH VIỆT- Chuyên làm dịch vụ báo cáo tài chính uy tín giá rẻ

Hotline: 0972 868 960

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn