dịch vụ kế toán giá rẻMức lương tối thiểu vùng năm 2019  tăng lên bao nhiêu và So với mức lương của năm 2018 thì mức lương tối thiểu vùng năm 2019

Doanh nghiệp sẽ phải làm gì khi mức lương tối thiểu vùng tăng lên từ năm 2019?

1. Rà soát lại mức lương đang áp dụng:

Theo quy định thì doanh nghiệp không được trả lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng => Đối với các lao động đang được thỏa thuận trả lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng năm 2019 sẽ phải điều chỉnh tăng bằng phụ lục hợp đồng lao động hoặc quyết định tăng lương.

2. Rà soát thang bảng lương:

Nếu doanh nghiệp đã đăng ký thang bảng lương với mức lương tại bậc 1 thấp hơn mức lương tối thiểu vùng năm 2019 cũng sẽ điều chỉnh và nộp lại thang bảng lương.

3. Rà soát lại mức tiền lương tham gia bảo hiểm xã hội:

Với những đối tượng tham gia BHXH với mức lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng năm 2019 cũng sẽ phải điều chỉnh lại mức lương sau đó làm thủ tục báo tăng mức đóng tham gia BHXH

Vùng

Mức lương thấp nhất để tham gia BHXH vào năm 2019

Đối với lao động
chưa qua đào tạo
(đồng/tháng)

Đối với lao động đã qua đào tạo
từ cấp nghề trở lên
(đồng/tháng)

Vùng 1

4.180.000

4.180.000 + (4.180.000 x 7%) = 4.472.600

Vùng 2

3.710.000

3.710.000 + (3.710.000 x 7%) = 3.969.700

Vùng 3

3.250.000

3.250.000 + (3.250.000 x 7%) = 3.477.500

Vùng 4

2.920.000

2.920.000 + (2.920.000 x 7%) = 3.156.500

 

Mức lương tối thiểu vùng tăng lên bao nhiêu?

So với mức lương của năm 2018 thì mức lương tối thiểu vùng năm 2019 tăng lên như sau

Mức lương tối thiểu vùng năm 2018

% tăng lên vào năm 2019

Số tiền tăng thêm vào năm 2019

Vùng I: 3.980.000 đồng/tháng

tăng thêm 5,0%

tăng 200.000 đồng

Vùng II: 3.530.000 đồng/tháng

tăng thêm 5,1%

tăng 180.000 đồng

Vùng III: 3.090.000 đồng/tháng

tăng thêm 5,2%

tăng 160.000 đồng

Vùng IV: 2.760.000 đồng/tháng

tăng thêm 5,8%

tăng 160.000 đồng

 

 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn