Mức lương hưu năm 2020 có gì thay đổi khi lương cơ sở và lương tối thiểu tăng trong năm 2020

Năm 2020 được xem là năm có nhiều chuyển biến của chính sách tiền lương khi lương cơ sở tăng cao nhất từ trước tới nay, lương tối thiểu vùng cũng tăng thêm nhiều so với năm 2019. Đồng loạt các khoản phụ cấp, bảo hiểm, tiền lương,… cũng được tăng theo và lương hưu cũng không nằm ngoài sự tăng nay. Vậy, mức lương hưu năm 2020 được tăng cụ thể như thế nào

mức lương hưu năm 2020

Mức lương hưu hàng tháng thấp nhất năm 2020

Khoản 5 Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định:
Mức lương hưu hàng tháng thấp nhất của người lao động tham gia BHXH bắt buộc đủ điều kiện hưởng lương hưu bằng mức lương cơ sở.
Do đó, có thể chia lương hưu năm 2020 thành 02 giai đoạn:
Giai đoạn 1 (Từ 01/01/2020 - 30/6/2020): Tối thiểu 1,49 triệu đồng/tháng khi vẫn áp dụng mức lương cơ sở như hiện nay.
Giai đoạn 2 (Từ 01/7/2020 - 31/12/2020): Tối thiểu 1,6 triệu đồng/tháng khi áp dụng mức lương cơ sở mới.

Cách tính lương hưu năm 2020

Theo Điều 6 Quyết định 595/QĐ-BHXH, lương hưu hàng tháng của người lao động nói chung được xác định theo công thức:
Tỷ lệ hưởng lương hưu x Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH
Trong đó:
- Tỷ lệ hưởng lương hưu sẽ được tính theo số năm đóng BHXH và tối đa là 75%.
+ Đối với lao động nam: Tỷ lệ hưởng lương hưu 45% tương ứng với 18 năm đóng BHXH. Sau đó cứ mỗi năm tính thêm 2%.
+ Đối với lao động nữ: Tỷ lệ hưởng lương hưu 45% tương ứng với 15 năm đóng BHXH. Sau đó cứ mỗi năm tính thêm 2%.
- Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH sẽ căn cứ theo tiền lương của từng tháng đóng.
+ Tiền lương tháng đóng BHXH tối thiểu:
Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định: Là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có). Tiền lương này tính trên mức lương cơ sở.
Đối với người lao động tại các doanh nghiệp thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định: Là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. Mức lương này không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.
+ Tiền lương tháng đóng BHXH tối đa:
Bằng 20 tháng lương cơ sở.
=>> Như vậy, có thể thấy, lương cơ sở, lương tổi thiểu vùng sẽ quyết định 50% mức lương hưu mà người lao động được hưởng, 50% còn lại sẽ phụ thuộc vào số năm đã đóng BHXH
Kế Toán Minh Việt chuyên dịch vụ kê khai thuế chuyên nghiệp giá rẻ - Hotline: 0972868960

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn