Mức lương công nhân năm 2020 liệu có tăng và nó ảnh hưởng thế nào tới các chế độ bảo hiểm cho người lao động khi tăng mức lương tối thiểu vùng lên

Năm 2020 là một trong những năm khó khăn khi mà dịch bệnh corona đang hành hoành tại trung quốc làm ảnh hưởng tới nền kinh tế chung của cả 2 nước thì liệu mức lương công nhân năm 2020 liệu có tăng cho các công nhân đang làm tại các nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp tư nhân, công ty tại các tỉnh và các quận thành trên cả nước ở Việt Nam

mức lương công nhân năm 2020

Căn cứ về mức lương công nhân năm 2020 quy định tại:

Điều 5 Nghị định 90/2019/NĐ-CP

Mức lương công nhân năm 2020 tối thiểu quy định:

Do vậy, có thể hiểu, lương của công nhân trong năm 2020 ít nhất phải bằng:

- Mức 4.420.000 đồng/tháng nếu doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I (tăng 240.000 đồng/tháng so với năm 2019).

- Mức 3.920.000 đồng/tháng nếu doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II (tăng 210.000 đồng/tháng so với năm 2019).

- Mức 3.430.000 đồng/tháng nếu doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III (tăng 180.000 đồng/tháng so với năm 2019).

- Mức 3.070.000 đồng/tháng nếu doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV (tăng 150.000 đồng/tháng so với năm 2019).

Áp dụng theo từng vùng thì mức lương công nhân năm 2020 sẽ áp dụng ở các mức khác nhau

Bảng mức lương công nhân năm 2020 áp dụng theo từng vùng xem thêm tại bài: Mức lương tối thiểu vùng năm 2020

Mức lương công nhân năm 2020 tăng thì người lao động được lợi gì

-Tăng mức tiền lương tháng: Khi lương tối thiểu vùng tăng, những người lao động đã qua đào tạo đang hưởng mức lương thấp hơn 7% so với mức lương tối thiểu vùng sẽ đương nhiên được tăng lương để đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

-Tăng mức đóng bảo hiểm xã hội: Lương tối thiểu vùng tăng sẽ là cơ sở buộc các doanh nghiệp đang đóng BHXH cho người lao động dưới mức lương tối thiểu vùng phải tăng mức đóng, ít nhất bằng mức lương tối thiểu vùng.

-Tăng mức đóng bảo hiểm y tế: Mức đóng bảo hiểm y tế hàng tháng bằng 4,5% mức tiền lương tháng, trong đó người sử dụng lao động đóng 3%; người lao động đóng 1,5%. Tiền lương tháng đóng BHYT là tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc.

-Tăng mức đóng bảo hiểm thất nghiệp: Đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp là tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc.

Trường hợp mức lương tháng cao hơn 20 tháng lương tối thiểu vùng thì mức lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp bằng 20 tháng lương tối thiểu vùng.

-Tăng tiền lương ngừng việc

Liên quan đến tiền lương ngừng việc, Điều 98 Bộ luật Lao động 2012 có nêu:

Trong trường hợp phải ngừng việc, nếu do lỗi của người lao động thì người đó không được trả lương; những người lao động khác trong cùng đơn vị phải ngừng việc được trả lương theo mức do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

Nếu vì sự cố điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động, người lao động hoặc vì các nguyên nhân khách quan khác như thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh nguy hiểm… thì tiền lương ngừng việc cũng do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

Và như vậy, nếu phải ngừng việc vì một trong những lý do nêu trên thì tiền lương ngừng việc năm 2020 sẽ cao hơn năm 2019:

+ Mức 4,42 triệu đồng nếu doanh nghiệp ở vùng I (cao hơn năm 2019 là 240.000 đồng);

+ Mức 3,92 triệu đồng nếu doanh nghiệp ở vùng II (cao hơn năm 2019 là 210.000 đồng);

+ Mức 3,43 triệu đồng nếu doanh nghiệp ở vùng III (cao hơn năm 2019 là 180.000 đồng);

+ Mức 3,07 triệu đồng nếu doanh nghiệp ở vùng IV (cao hơn năm 2019 là 150.000 đồng).

- Gây thiệt hại lớn hơn mới phải bồi thường

Theo Điều 130 Bộ luật Lao động 2012:

Trường hợp người lao động gây thiệt hại không nghiêm trọng do sơ suất với giá trị không quá 10 tháng lương tối thiểu vùng áp dụng tại nơi người lao động làm việc thì người lao động phải bồi thường nhiều nhất là 03 tháng tiền lương.

Điều này đồng nghĩa với việc, khi lương tối thiểu vùng tăng, giá trị tài sản thiệt hại phải lớn hơn thì người lao động mới phải bồi thường.


Xem thêm bài:

Dịch vụ làm báo cáo tài chính  giá rẻ chỉ từ 500.000đ

Cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2020

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn