Mẫu hóa đơn bán lẻ mới nhất năm 2020 dành cho các cửa hàng và doanh nghiệp

Mẫu hóa đơn bán lẻ năm 2020 dành cho các cửa hàng, hộ kinh doanh, doanh nghiệp thương mại cập nhật phiên bản mới nhất hiện nay

1/ Mẫu hóa đơn bán lẻ năm 2020 dành cho cửa hàng

TÊN CỬA HÀNG

HÓA ĐƠN BÁN HÀNG

Địa chỉ:.............................
ĐT:...................................

Mặt hàng bán (Hoặc ngành nghề kinh doanh)

   
 

Tên khách hàng:........................................................................................................

Địa chỉ:.....................................................................................................................

STT

TÊN HÀNG

SỐ LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

THÀNH TIỀN

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

CỘNG

 

 

 

 

 

Thành tiền:.................................................................................................................

Ngày ......... tháng ......... năm 20.........

 

KHÁCH HÀNG

NGƯỜI BÁN HÀNG

2/ Mẫu hóa đơn bán lẻ năm 2020 dành cho doanh nghiệp

Logo công ty

   Công ty CP truyền thông quốc tế ABC

    MST:

    Địa chỉ:

    Hotline:

    Website:

                                                  

HOÁ ĐƠN BÁN LẺ

Họ tên khách hàng:……………………………………ĐT:………………….

Địa Chỉ:…………………………………………………………………………

 

Số TT

TÊN HÀNG HÓA  VÀ QUY CÁCH SẢN PHẨM

Đơn Vị Tính

Số Lượng

Đơn Giá

Thành Tiền

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

CỘNG:

 

 

 

 

 

Cộng  thành tiền (Viết bằng chữ):………………………………………………

                                                                ….Ngày ……tháng……năm 20….

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

3/ Những điều cần biết về sử dụng mẫu hóa đơn bán lẻ năm 2020 dành cho cửa hàng và doanh nghiệp

3.1/ Quy định về cách viết mẫu hóa đơn bán lẻ năm 2020

- Trên mẫu hóa đơn bán lẻ phải thể hiện được các thông tin của đơn vị bán hàng/cung cấp dịch vụ (có thể có logo hay không);

- Hiện nay, hóa đơn bán lẻ bán sẵn thường có 02 liên để người mua giữ lại 01 liên với mục đích lưu và quản lý;

- Phải ghi rõ ràng, chính xác họ và tên, địa chỉ của người mua hàng để tiện theo dõi;

- Tên hàng hóa, dịch vụ: Ghi đầy đủ tên mặt hàng. Nếu không viết hết các dòng hóa đơn, cần gạch chéo các dòng còn trống;

- Đơn vị tính: ghi đơn vị thực tế như cái, chiếc, kg… Trường hợp kinh doanh về dịch vụ thì không cần đơn vị tính trên hóa đơn;

- Số lượng: Ghi số lượng hàng hóa bán ra thực tế;

- Đơn giá: Viết giá bán thực tế (không có thuế GTGT);

- Thành tiền: Ghi tổng giá trị số lượng x đơn giá;

- Cộng: Ghi tổng giá trị hàng hóa bên trên. Ghi cả bằng số và bằng chữ;

- Phải ghi ngày, tháng, năm bán hàng hóa/dịch vụ;

- Người bán và người mua cùng ký tên vào hóa đơn bán lẻ, sau đó người bán xé 01 liên giao cho người mua hàng. Nếu sử dụng hóa đơn in thì in thành 02 bản, cả 02 cùng ký tên vào 02 bản, 01 bản giao người mua và 01 bản người bán giữ lại để lưu.

3.2/ Điều kiện sử dụng mẫu hóa đơn bán lẻ năm 2020

Theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC có hiệu lực đến hết ngày 31/10/2020 thì khi bán hàng hóa, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần thì không phải lập hóa đơn, trừ trường hợp người mua yêu cầu lập và giao hóa đơn.

Như vậy, khi bán hàng nếu có giá trị trên 200.000 đồng thì bắt buộc phải xuất hóa đơn (GTGT) dù người mua có lấy hóa đơn hay không.

Trường hợp giá trị nhỏ hơn 200.000 đồng thì phải lập Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ. Trường hợp này, người bán có thể lập hóa đơn bán lẻ để giao cho người mua.

Mặt khác, khoản 1 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC quy định hóa đơn bán hàng dùng cho các đối tượng sau đây:

- Tổ chức, cá nhân khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp khi bán hàng hóa, dịch vụ trong nội địa, xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu;

- Tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vào nội địa và khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ giữa các tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan với nhau, trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan”.

Hiện nay, hóa đơn bán lẻ không có giá trị nhiều về mặt pháp lý và không được cơ quan thuế quản lý. Các đơn vị có thể tự in theo mẫu bên dưới.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2020

Tải phần mềm HTKK mới nhất  - Để kê khai thuế

Mức đóng thuế môn bài năm 2020

Dịch vụ quyết toán thuế cho mọi doanh nghiệp

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn