Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn đã lập năm 2020 và hướng dẫn cách viết mẫu biên bản thu hồi hóa đơn đã lập năm 2020

1/ Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn đã lập năm 2020

                                                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---oOo---

BIÊN BẢN THU HỒI HOÁ ĐƠN  ĐÃ LẬP.

Số 0123/BBTHHĐ

- Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

- Căn cứ Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị  định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

- Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP

Hôm nay, ngày …………./2014, đại diện hai bên gồm có:

BÊN A :   ………………………

Địa chỉ :  ……………………….

Điện thoại : …………………                        MST: ………………………

Do Ông (Bà) : …………………        Chức vụ : ……………………….

BÊN B ……………………………………..

Địa chỉ :  ……………………………………...

Điện thoại : ............................... ...........MST: ………………………

Do:.........................................................Chức vụ : .............................................

Hai bên,thống nhất lập biên thu hồi (Liên 2) hóa đơn 01GTKT3/001 đã lập, có ký hiệu: AA/14P số ………… ngày …………. để xóa bỏ theo qui định, và sẽ xuất thay thế bằng hóa đơn số 01GTKT3/001, ký hiệu: AA/14P số ………….. ngày …………………

  • Lý do thu hồi  : ……………………….

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thu hồi và xóa bỏ hóa đơn này.

Biên bản này lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.

              ĐẠI DIỆN BÊN A                                                           ĐẠI DIỆN BÊN B

 

2/ Hướng dẫn cách viết mẫu biên bản thu hồi hóa đơn đã lập năm 2020

                                                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---oOo---

BIÊN BẢN THU HỒI HOÁ ĐƠN  ĐÃ LẬP.

Số 0123/BBTHHĐ

- Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

- Căn cứ Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị  định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

- Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP

Hôm nay, ngày 12/01/2020, đại diện hai bên gồm có:

BÊN A :   Công ty TNHH Gold MK

Địa chỉ :  18 Tam Trinh – Minh Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội

Điện thoại : 0568999999                    MST: 0106258888

Do Ông (Bà) : Lê Thị Khai    Chức vụ : Giám Đốc

BÊN B Công ty TNHH Diamond HK

Địa chỉ :  35 Lê Văn Chí – Linh Trung - Quận Thủ Đức - TPHCM

Điện thoại : 0542111555                MST: 01081214444

Do:.Lê Hải Trung               Chức vụ : Giám Đốc

Hai bên,thống nhất lập biên thu hồi (Liên 2) hóa đơn 01GTKT3/001 đã lập, có ký hiệu: AA/14P số 0000004 ngày 12/01/2020 để xóa bỏ theo qui định, và sẽ xuất thay thế bằng hóa đơn số 01GTKT3/001, ký hiệu: AA/14P số 0000005 ngày 12/01/2020

  • Lý do thu hồi  : Viết sai số lượng mua hạt nhựa nguyên sinh

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thu hồi và xóa bỏ hóa đơn này.

Biên bản này lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.

               ĐẠI DIỆN BÊN A                                                           ĐẠI DIỆN BÊN B

 

Tải mẫu biên bản thu hồi hóa đơn đã lập năm 2020: Tại đây 

Bài viết liên quan: Dịch vụ kê khai thuế phí chỉ từ 200,000đ

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn