Mức lương tối thiểu vùng trong năm 2020 sẽ tăng từ 150.000-240.000đ và áp dụng với các vùng cũng có sự thay đổi như sau:

Thay đổi về mức lương tối thiểu vùng trong năm 2020

Áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I tăng lên Mức 4.420.000 đồng/tháng

Áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II tăng lên Mức 3.920.000 đồng/tháng

Áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III tăng lên Mức 3.430.000 đồng/tháng

Áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV tăng lên Mức 3.070.000 đồng/tháng

Lương tối thiểu vùng tăng hay giảm trong năm 2020

Thay đổi về địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu năm 2020

Vùng II: Tăng 11 địa bàn

  • Huyện Đồng Phú thuộc tỉnh Bình Phước từ vùng III lên vùng II.
  • Thành phố Bến Tre từ vùng IV lên vùng II và huyện Châu Thành thuộc tỉnh Bến Tre từ vùng III  lên vùng II.

Vùng III: Giảm 3 địa bàn

  • Bổ sung các địa bàn sau từ Vùng IV lên Vùng III:
  • Huyện Cẩm Khê thuộc tỉnh Phú Thọ
  • Thị xã Cửa Lò và các huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên thuộc tỉnh Nghệ An
  • Huyện Đông Sơn, Quảng Xương thuộc tỉnh Thanh Hóa.
  • Các huyện Ba Tri, Bình Đại, Mỏ Cày Nam thuộc tỉnh Bến Tre

Vùng IV: Giảm 8 địa bàn

  • Thị xã Chí Linh (nay thành phố Chí Linh) từ vùng III xuống vùng IV

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn