dịch vụ kế toán giá rẻKhấu trừ thuế GTGT cho quà biếu tặng nhập khẩu

Quy định Khấu trừ thuế GTGT cho quà biếu tặng nhập khẩu
 
Theo Công văn 4009/TCT-CS của tổng cục thuế Ngày 29 tháng 9  năm 2015 Tổng cục thuế trả lời Cục thuế tỉnh Thái Nguyên về vấn đề vướng mắc về thuế GTGT, theo đó Khấu trừ thuế GTGT cho quà biếu tặng nhập khẩu được quy định như sau:
Tại khoản 1 Điều 14 Thông tư số 219
“1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hoá chịu thuế GTGT bị tổn
thất…”
Tại khoản 1 và khoản 2 Điều 15 Thông tư số 219
“1. Có hoá đơn giá tri gia tăng họp pháp của hàng hoá, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.
2. Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hoá nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT.”
Theo đó, việc doanh nghiệp nhập khẩu ô tô là quà biếu quà tặng từ nước ngoài về và sử dụng ô tô để phục vụ cho hoạt động sản xuất của Doanh nghiệp thì vẫn được khấu trừ thuế GTGT bình thường đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ.
Lưu ý: Từ thời điểm ngày 26/10/2015, theo  khoản 3 Điều 3 Thông tư số 143, Doanh nghiệp chỉ được phép hập khẩu 01 xe ô tô và 01 xe gắn máy do tổ chức, cá nhân nước ngoài biếu, tặng trong 1 năm.
Công văn 4009/TCT-CS
 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn