Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2020 là file đầy đủ về các lịch nộp các loại tờ khai thuế như thuế môn bài, GTGT, TNCN, TNDN, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Bất kỳ doanh nghiệp nào mở ra cũng phải nộp báo cáo thuế cho cơ quan nhà nước do vậy cần phải nắm rõ lịch nộp các loại báo cáo thuế để tránh những phiền toái sẽ xảy ra như bị phạt nộp chậm tờ khai thuế, một số báo cáo thuế phải nộp thường kỳ như tờ khai thuế GTGT hàng tháng hoặc hàng quý, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơnthuế xuất nhập khẩuthuế môn bàithuế tiêu thụ đặc biệt, báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tínhbáo cáo tài chínhquyết toán thuế TNDNTNCNhoàn thuế kèm theo từng năm

lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2020

Dưới đây Kế Toán Minh Việt sẽ tổng hợp lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2020 để các bạn nắm kỹ hơn nhé

Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2020:

1/ Lịch nộp các loại báo cáo thuế tháng 1/2020

Ngày 20/1/2020:

Nếu doanh nghiệp kê khai theo tháng

Nếu doanh nghiệp kê khai theo quý

+ Tờ khai thuế GTGT tháng 12/2019

Chưa phải nộp gì

+ Tờ khai thuế TNCN tháng 12/2019(nếu có)

 

+ Nộp tiền thuế GTGT và TNCN(nếu có)

Ngày 30/1/2020:

Nếu doanh nghiệp kê khai theo tháng

Nếu doanh nghiệp kê khai theo quý

+ Nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý 4/2019 (nếu có)

+ Tờ khai thuế GTGT quý 4/2019

+ Nộp tiền thuế môn bài năm 2020

+ Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 4/2019

+ Tờ khai thuế TNCN quý 4/2019(nếu có)

+ Tờ khai thuế TNDN tạm tính quý 4/2019 (nếu có)

+ Nộp thuế môn bài năm 2020

 

2/ Lịch nộp các loại báo cáo thuế tháng 2/2020

Ngày 20/2/2020:

Nếu doanh nghiệp kê khai theo tháng

Nếu doanh nghiệp kê khai theo quý

+ Tờ khai thuế GTGT tháng 01/2020

Chưa phải nộp gì

+ Tờ khai thuế TNCN tháng 01/2020(nếu có)

 

+ Nộp tiền thuế GTGT và TNCN(nếu có)

 

3/ Lịch nộp các loại báo cáo thuế tháng 3/2020

Ngày 20/3/2020:

Nếu doanh nghiệp kê khai theo tháng

Nếu doanh nghiệp kê khai theo quý

+ Tờ khai thuế GTGT tháng 02/2020

Chưa phải nộp gì

+ Tờ khai thuế TNCN tháng 02/2020(nếu có)

 

+ Nộp tiền thuế GTGT và TNCN(nếu có)

Ngày 31/3/2020:

Nếu doanh nghiệp kê khai theo tháng

Nếu doanh nghiệp kê khai theo quý

+ Báo cáo tài chính năm 2019

+ Báo cáo tài chính năm 2019

+ Quyết toán thuế TNDN 2019

+ Quyết toán thuế TNDN 2019

+ Quyết toán thuế TNCN 2019

+ Quyết toán thuế TNCN 2019

4/ Lịch nộp các loại báo cáo thuế tháng 4 / 2020

Ngày 20/4/2020:

Nếu doanh nghiệp kê khai theo tháng

Nếu doanh nghiệp kê khai theo quý

+ Tờ khai thuế GTGT tháng 03/2020

Chưa phải nộp gì

+ Tờ khai thuế TNCN tháng 03/2020(nếu có)

 

+ Nộp tiền thuế GTGT và TNCN(nếu có)

Ngày 30/4/2020:

Nếu doanh nghiệp kê khai theo tháng

Nếu doanh nghiệp kê khai theo quý

+ Nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý 1/2020 (nếu có)

+ Tờ khai thuế GTGT quý 1/2020

+ Nộp tiền thuế môn bài năm 2020

+ Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 1/2020

+ Tờ khai thuế TNCN quý 1/2020(nếu có)

+ Tờ khai thuế TNDN tạm tính quý 1/2020 (nếu có)

5/ Lịch nộp các loại báo cáo thuế tháng 5/2020

Ngày 20/5/2020

Nếu doanh nghiệp kê khai theo tháng

Nếu doanh nghiệp kê khai theo quý

+ Tờ khai thuế GTGT tháng 04/2020

Chưa phải nộp gì

+ Tờ khai thuế TNCN tháng 04/2020(nếu có)

 

+ Nộp tiền thuế GTGT và TNCN(nếu có)

6/ Lịch nộp các loại báo cáo thuế tháng 6/2020

Ngày 20/6/2020:

Nếu doanh nghiệp kê khai theo tháng

Nếu doanh nghiệp kê khai theo quý

+ Tờ khai thuế GTGT tháng 05/2020

Chưa phải nộp gì

+ Tờ khai thuế TNCN tháng 05/2020(nếu có)

 

+ Nộp tiền thuế GTGT và TNCN(nếu có)


7/ Lịch nộp các loại báo cáo thuế tháng 7/2020

Ngày 20/7/2020:

Nếu doanh nghiệp kê khai theo tháng

Nếu doanh nghiệp kê khai theo quý

+ Tờ khai thuế GTGT tháng 06/2020

Chưa phải nộp gì

+ Tờ khai thuế TNCN tháng 06/2020(nếu có)

 

+ Nộp tiền thuế GTGT và TNCN(nếu có)

Ngày 30/7/2020:

Nếu doanh nghiệp kê khai theo tháng

Nếu doanh nghiệp kê khai theo quý

+ Nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý 2/2020

+ Tờ khai thuế GTGT quý 2/2020

+ Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 2/2020

+ Tờ khai thuế TNCN quý 2/2020(nếu có)

+ Tờ khai thuế TNDN tạm tính quý 2/2020 (nếu có)

8/ Lịch nộp các loại báo cáo thuế tháng 8/2020

Ngày 20/8/2020:

Nếu doanh nghiệp kê khai theo tháng

Nếu doanh nghiệp kê khai theo quý

+ Tờ khai thuế GTGT tháng 07/2020

Chưa phải nộp gì

+ Tờ khai thuế TNCN tháng 07/2020(nếu có)

 

+ Nộp tiền thuế GTGT và TNCN(nếu có)

9/ Lịch nộp các loại báo cáo thuế tháng 9/2020

Ngày 20/9/2020

Nếu doanh nghiệp kê khai theo tháng

Nếu doanh nghiệp kê khai theo quý

+ Tờ khai thuế GTGT tháng 08/2020

Chưa phải nộp gì

+ Tờ khai thuế TNCN tháng 08/2020(nếu có)

 

+ Nộp tiền thuế GTGT và TNCN(nếu có)

10/ Lịch nộp các loại báo cáo thuế tháng 10/2020

Ngày 20/10/2020:

Nếu doanh nghiệp kê khai theo tháng

Nếu doanh nghiệp kê khai theo quý

+ Tờ khai thuế GTGT tháng 09/2020

Chưa phải nộp gì

+ Tờ khai thuế TNCN tháng 09/2020(nếu có)

 

+ Nộp tiền thuế GTGT và TNCN(nếu có)

Ngày 30/10/2020:

Nếu doanh nghiệp kê khai theo tháng

Nếu doanh nghiệp kê khai theo quý

+ Nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý 3/2020

+ Tờ khai thuế GTGT quý 3/2020

+ Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 3/2020

+ Tờ khai thuế TNCN quý 3/2020(nếu có)

+ Tờ khai thuế TNDN tạm tính quý 3/2020 (nếu có)

11/ Lịch nộp các loại báo cáo thuế tháng 11/2020

Ngày 20/11/2020:

Nếu doanh nghiệp kê khai theo tháng

Nếu doanh nghiệp kê khai theo quý

+ Tờ khai thuế GTGT tháng 10/2020

Chưa phải nộp gì

+ Tờ khai thuế TNCN tháng 10/2020(nếu có)

 

+ Nộp tiền thuế GTGT và TNCN(nếu có)

12/ Lịch nộp các loại báo cáo thuế tháng 12/2020

Ngày 20/12/2020

Nếu doanh nghiệp kê khai theo tháng

Nếu doanh nghiệp kê khai theo quý

+ Tờ khai thuế GTGT tháng 11/2020

Chưa phải nộp gì

+ Tờ khai thuế TNCN tháng 11/2020(nếu có)

 

+ Nộp tiền thuế GTGT và TNCN(nếu có)

Trên là lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2020, các bạn tham khảo để nộp đúng hạn các loại báo cáo thuế tránh bị phạt !


XEM THÊM BÀI VIẾT

 Cách nộp tờ khai thuế qua mạng trên trang thuedientu

  (Hướng dẫn chi tiết về cách nộp các loại tờ khai thuế qua mạng trên trang thuedientu.gdt.gov)

 Dịch vụ kê khai thuế giá rẻ chỉ từ 300.000 VNĐ

   (Nhận làm dịch vụ kê khai thuế theo tháng hoặc theo quý)

 Dịch vụ báo cáo tài chính cuối năm 

   (Nhận làm báo cáo tài chính cuối năm giá rẻ uy tín)

 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn