Mẫu tạm ứng lương cho nhân viên theo quyết định 48


Mẫu tạm ứng lương cho nhân viên theo quyết định 48 mới nhất năm 2016

 

Đơn vi: Công ty TNHH Kế Toán Hà Nội

Bộphận: Kinh Doanh 03

Mẫusố: 03 - TT

(Ban hànhtheo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 củaBộtrưởng BTC)

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG

Ngày 23..tháng .01..năm 2016...

Số: ..................

Kính gửi: Ban Giám Đốc, Trưởng phòng Kế Toán Nội Bộ

Tên tôi là: Hoàng Trung Dũng.

Địa chỉ: Số 19 Ngõ 322 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội.

Đề nghị cho tạm ứng số tiền: ..3,000,000.......(Viết bằng chữ) Ba triệu đồng chẵn

Lý do tạm ứng: Do có việc riêng trong gia đình tôi cần ứng lương trước.

Thời gian thanh toán: 23/01/2016

Giám đốc

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họtên)

Phụ trách bộ phận

(Ký, họ tên)

Người đề nghị thanh toán

(Ký, họ tên)

 


mang-xa-hoi-facebook mang xa hoi twitter

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn