Hướng dẫn cách tăng chi phí hợp lý cho doanh nghiệp thuộc các loại hình từ thương mại, sản xuất, vận tải, xây dựng

Hướng dẫn cách tăng chi phí hợp lý cho doanh nghiệp mà vẫn áp dụng đúng luật thì trong bài viết này sẽ chia sẻ những kinh nghiệm mà chúng tôi đã làm và tổng hợp lại

Căn cứ pháp lý để vận dụng cách tăng chi phí hợp lý cho doanh nghiệp

– Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính

– Điểm 4 Thông tư 96/2015/ TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điểm 2.31 Khoản 2 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC

Cách tăng chi phí hợp lý cho doanh nghiệp tập trung ở các loại hình như sau:

+ Thương mại

+ Sản xuất

+ Vận Tải

+ Xây Dựng

Trong bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu về cách tăng chi phí hợp lý cho doanh nghiệp được áp dụng chi tiết cho các loại hình như thế nào nhé

1/ Cách tăng chi phí hợp lý cho doanh nghiệp thuộc lĩnh vực thương mại

+ Điều chỉnh tăng giá vốn hàng bán bằng cách chỉnh nhập xuất tồn sao cho phù hợp với doanh thu

+ Kế toán điều chỉnh tăng lương cho nhân viên ở các bô phận: văn phòng, nhà xưởng, chi phí chuyên gia kèm theo bảng kê tiền lương đầy đủ của của tất cả nhân viên trong công ty.

+ Cần lưu ý về những quyết định chuyển lỗ của năm trước về năm kế toán hiện tại

+ Kế toán hiểu được những ưu đãi về thuế với doanh nghiệp mình

+ Điều chỉnh nhanh thời gian khấu trừ tài sản cố định

+ TK 142,và TK 242 rút ngắn ở thời gian thấp nhất

2/ Cách tăng chi phí hợp lý cho doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất

+ Tăng giá và quy định lại định mức nguyên vật liệu sử dụng theo từng tháng, quý, năm hoặc công trình. Khi sử dụng phương pháp này kê toán cần phải khéo léo điều chỉnh và hợp thức hóa các chứng từ hóa đơn kèm theo vì đây là mục bị thanh tra thuế kiểm tra nhiều nhất khi vào quyết toán thuế tại doanh nghiệp.

+ Điều chỉnh tăng hệ số lương cho nhân viên ở các bộ phận: hành chính, văn phòng, công nhân hiện trường, chi phí chuyên gia …

+ Các điều chỉnh chuyển lỗ của những năm trước về năm kế toán hiện tại được tính vào tăng chi phí trong năm kế toán hiện tại

+ Kế toán cần hiểu rõ về luật pháp ban hành cụ thể về thông tư ưu đãi miễn giảm, không tính thuế với những doanh nghiệp kinh doanh nhiều loại hình đặc thù như: phần mềm, thủy hải sản, nông sản, thiêt bị y tế, máy móc sản xuất nông nghiệp…..

+ Tăng nhanh thời gian khấu hao tài sản cố định. Lưu ý kế toán phải đăng ký khấu hao thật nhanh và phải ghi nhận về doanh thu lợi nhuận ở năm đó.

+ Điều chỉnh lại TK142 và TK242 rút ngắn ở mức thời gian thấp nhất

3/ Cách tăng chi phí hợp lý cho doanh nghiệp thuộc lĩnh vực vận tải

+ Đặc thù kinh doanh vận tải cần điều chỉnh những chi phí liên quan tới định mức tiêu thụ nguyên vật liệu, chi phí xăng dầu…. vậy để tăng chi phí hợp lý kế toán cần thực hiện điều chỉnh những chi phí sau:

+ Điều chỉnh tăng định mức nguyên vật liệu xăng dầu ( hạn mức điều chỉnh cao nhất bằng 45% doanh thu thôi vi chi phí quá cao sẽ bị kế toán thuế soi sẽ phải chịu rủi do khi kết toán thuế)

+ Điều chỉnh tăng chi phí lương cho nhân viên ở tất cả các bộ phận

+ Điều chỉnh vấn đề chuyển lỗ của các năm trước

+ Kế toán biết được thông tư miễn giảm và những ưu đãi thuế áp dụng với loai hình kinh doanh của doanh nghiệp đó.

+ Điều chỉnh nhanh thời gian và chi phí khấu hao tài sản cố định

4/ Cách tăng chi phí hợp lý cho doanh nghiệp thuộc lĩnh vực xây dựng:

+ Điều chỉnh lại dự toán với tư nhân thì hợp lý, còn nhà nước thì không được phép

+ Tăng lương cho nhân viên

+ Lưu ý vấn đề chuyển lỗ của các năm trước

+ Nắm được thông tư miễn giảm, ưu đãi thuế

+ Khấu hao nhanh tài sản cố định

Trên là bài viết cách tăng chi phí hợp lý cho doanh nghiệp, chúc các bạn vận dụng thành công


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Quy trình tính giá thành sản phẩm

⇒ Những trường hợp doanh nghiệp bị ấn định thuế

⇒ Dịch vụ báo cáo tài chính phí chỉ từ 500 nghìn

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn