dịch vụ kế toán giá rẻ


Mức phạt khi bị mất hóa đơn GTGT
Cơ sở pháp lý: Kể từ ngày 02/3/2014 mức xử phạt về việc mất, cháy, hỏng hóa đơn GTGT được áp dụng theo Thông tư Số 10/2014/TT-BTC ban hành ngày 17 /1/2014 của Bộ tài chính
 
- Mất hóa đơn GTGT chưa làm thông báo phát hành hóa đơn:
+ Nếu khai báo với cơ quan thuế trong vòng 5 ngày, kể từ ngày mất, cháy, hỏng thì không bị xử phạt
+ Nếu khai báo với cơ quan thuế từ ngày thứ 6 đến ngày thứ 10, kể từ ngày mất và có tình tiết giảm nhẹ. Trường hợp không có tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt ở mức tối thiểu của khung hình phạt.
+ Nếu khai báo với cơ quan thuế sau ngày thứ 10 thì xử phạt ở khung hình phạt.
Phạt: 6.000.00 – 18.000.000
 
- Mất hóa đơn GTGT đã làm thông báo phát hành nhưng chưa lập:
+ Nếu khai báo với cơ quan thuế trong vòng 5 ngày, kể từ ngày mất, cháy, hỏng thì không bị xử phạt
+ Nếu khai báo với cơ quan thuế từ ngày thứ 6 đến ngày thứ 10, kể từ ngày mất và có tình tiết giảm nhẹ. Trường hợp không có tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt 6.000.000
+ Nếu khai báo với cơ quan thuế sau ngày thứ 10 thì xử phạt ở khung hình phạt.
Phạt: 6.000.00 – 18.000.000
 
- Mất hóa đơn GTGT đã làm thông báo phát hành, đã lập:
+ Làm mất (liên giao cho khách hàng) nhưng KH chưa nhận được (dù là HĐ đã lập hay chưa lập).
+ Không lập hóa đơn khi bán hàng hóa có giá trị thanh toán từ 200.000 đồng trở lên.
Cả 2 trường hợp này đều bị phạt ở mức 10.000.000 – 20.000.000
+ Làm mất HĐ đã lập (liên giao cho người mua) để hạch toán kế toán, kê khai thuế và thanh toán vốn ngân sách. Phạt 2.000.000 – 4.000.000
+ Khi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp. Phạt: 20.000.000 – 50.000.000 
 
Xử lý khi bị mất hóa đơn
 
- Nếu bên bán làm mất
 
+ Hóa đơn dù đã lập hay chưa lập thì vẫn phải thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong vòng 5 ngày kể từ khi bị mất theo mẫu BC21/AC (phụ lục 3 thông tư 39/2014/TT-BTC) (hiện nay trên HTKK có mẫu này)
 
+ Trong trường hợp người bán gửi liên 2 đi cho khách nhưng bị thất lạc người mua không nhận được thì bên bán lập biên bản ghi nhận sự việc, trong biên bản ghi rõ liên 1 của hóa đơn người bán đã khai, nộp thuế trong tháng nào.
+ Người bán sao chụp liên 1 của hóa đơn, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bản sao hóa đơn để giao cho người mua.
 
=>Trong trường hợp này người mua được sử dụng hóa đơn lien 1 bản sao có ký xác nhận, đóng dấu của người bán kèm theo biên bản về việc mất hóa đơn GTGT liên 2 để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế.
(Theo Điều 24 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của BTC , quy định Xử lý mất, cháy, hỏng hoá đơn GTGT)
 
- Nếu bên mua làm mất hóa đơn liên 2
Tương tự nếu bên mua trong quá trình lưu giữ hóa đơn không may bị thất lạc mất hóa đơn đầu vào đã kê khai thì kế toán xử lý như sau:
+ Lập biên bản ghi nhận sự việc, trong biên bản ghi rõ liên 1 của hóa đơn người bán hàng khai, nộp thuế trong tháng nào sau đó người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền) ký, đóng dấu.
+ Nhờ bên bán sao chụp liên 1 của hóa đơn và ký xác nhận sao y bản chính
+ Làm mẫu BC21/AC thông báo với cơ quan thuế kịp thời trong vòng 5 ngày kể từ khi phát hiện ra mất hóa đơn.

Xem thêm: dịch vụ thành lập công ty thanh xuân  && dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại đống đa

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn