Hướng dẫn hạch toán thuế môn bài theo Thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ Tài Chính được chia sẻ trong bài viết dưới đây

Theo Điều 4 Thông tư 302/2016/TT-BTC. Các bậc, mức đóng thuế môn bài hiện nay như sau:

 – Các bậc, mức đóng thuế môn bài đối với doanh nghiệp.

Các bậc thuế môn bài Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư Tiền thuế môn bài phải nộp
1 Trên 10 tỷ đồng 3.000.000 đồng/năm
2 Từ 10 tỷ đồng trở xuống 2.000.000 đồng/năm
3 Đơn vị trực thuộc (chi nhánh, VPĐD, địa điểm kinh doanh) 1.000.000 đồng/năm

 – Các bậc, mức đóng thuế môn bài đối với cá nhân kinh doanh (bao gồm cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình).

Doanh thu bình quân 1 năm Tiền thuế môn bài phải nộp
> 500 triệu đồng 1.000.000 đồng/năm
> 300 triệu đồng đến 500 triệu đồng 500.000 đồng/năm
> 100 triệu đồng đến 300 triệu đồng 300.000 đồng/năm

Tùy vào từng thời điểm thành lập mà người nộp thuế (bao gồm tổ chức, cá nhân kinh doanh) có thể có những ưu đãi nộp thuế:

Trường hợp doanh nghiệp cá nhân kinh doanh được cấp mã số doanh nghiệp, mã số thuế trong vòng 6 tháng đầu năm thì nộp thuế theo mức cả năm. Nếu thành lập vào 6 tháng cuối năm (từ đầu tháng 7 đến cuối tháng 12) thì chỉ phải nộp 1 nửa số tiền của cả năm.

hạch toán thuế môn bài

Hướng dẫn kê khai thuế môn bài theo quy định mới nhất

– Hướng dẫn Kê khai đối với doanh nghiệp:

+ Chỉ kê khai thuế môn bài một lần khi mới đi vào hoạt động.

+ Đối với doanh nghiệp mới đi vào hoạt động. Thời hạn kê khai chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đi vào sản xuất kinh doanh.

+ Đối với các doanh nghiệp mới thành lập nhưng chưa đi vào sản xuất kinh doanh. Thời hạn kê khai thuế môn bài chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày nhận được giấy đăng ký kinh doanh.

– Hướng dẫn kê khai đối với cá nhân kinh doanh:

+ Đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán. Thì không cần nộp tờ khai thuế môn bài. Thay vào đó sẽ nộp theo mức ấn định của Cơ quan thuế.

+ Đối với hoạt động cho thuê bất động sản thì cá nhân khai từng lần theo hợp đồng.

– Thời hạn nộp tiền thuế môn bài chậm nhất là 30/01 hàng năm.

Hướng dẫn hạch toán lệ phí môn bài theo Thông tư 133/2016/TT-BTC. Kế toán sử dụng tài khoản 642 (6422) ; tài khoản 333(3338) ; tài khoản 111, hoặc 112

Hướng dẫn hạch toán chi tiết thuế môn bài:

– Khai kê khai thuế môn bài hàng năm phải nộp, kế toán ghi:

Nợ TK 6422: Tiền thuế môn bài phải nộp.

Có TK 3338: Tiền thuế môn bài phải nộp.

 – Khi nộp thuế môn bài vào Ngân sách Nhà nước.

Nợ TK 3338: Tiền thuế môn bài thực nộp vào Ngân sách Nhà nước.

Có TK 111: Tiền thuế môn bài thực nộp Ngân sách Nhà nước (nếu nộp bằng tiền mặt).

Có TK 112: Tiền thuế môn bài thực nộp Ngân sách Nhà nước (nếu nộp bằng tiền gửi ngân hàng)


Xem thêm bài:

Mức đóng thuế môn bài năm 2020

Dịch vụ kê khai thuế

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn