dịch vụ kế toán giá rẻHướng dẫn hạch toán hàng mẫu, hàng khuyến mại, hướng dẫn hạch toán các hàng mẫu khi doanh nghiệp tổ chức sự kiện khuyễn mại, tặng quà để thu hút khách hàng

Bài viết dưới đây hướng dẫn cách hạch toán hàng mẫu, hàng khuyến mại theo các đối tượng sau:

  • Cách hạch toán hàng mẫu, hàng khuyến mại đối với bên bán;
  •  Cách hạch toán hàng mẫu, hàng khuyến mại đối với doanh nghiệp là nhà phân phối;
  • Cách hạch toán hàng mẫu, hàng khuyến mại đối với bên mua.

hạch toán hàng mẫu hàng khuyến mại

Hướng dẫn hạch toán hàng mẫu, hàng khuyến mại đối với bên bán.

Nhằm mục đích xúc tiến việc bán hàng, giới thiệu sản phẩm mới, khuyến khích khách hàng sử dụng các sản phẩm của mình, các DN tiến hành đưa ra các sản phẩm mẫu, các hình thức khuyến mại, giảm giá sản phẩm.

Khi hạch toán hàng mẫu, hàng khuyến mại, tùy vào mục đích sử dụng mà chia thành 2 trường hợp là: Hạch toán sản phẩm, hàng hóa dùng để làm hàng mẫu, khuyến mại không thu tiền; Hạch toán sản phẩm, hàng hóa dùng để làm hàng mẫu, khuyến mại có điều kiện đi kèm.

Đối với trường hợp sản phẩm, hàng hóa dùng để làm hàng mẫu, khuyến mại không thu tiền.

Thông thường, khi DN muốn giới thiệu một sản phẩm mới, DN thường tặng các sản phẩm mẫu, khuyến mại để khách hàng dùng thử mà không thu tiền, không kèm theo các điều kiện khác (như phải mua sản phẩm, hàng hóa). Vậy khi đó kế toán hạch toán:

Nợ TK 641: Chi phí SX sản phẩm, giá vốn hàng hoá (Theo thông tư 200)

Nợ TK 6421: Chi phí SX sản phẩm, giá vốn hàng hoá (Theo thông tư 133)

Có các TK 155, 156: Trị giá hàng sản phẩm, hàng hóa dùng làm hàng mẫu, hàng khuyến mại.

Đối với trường hợp sản phẩm, hàng hóa dùng để làm hàng mẫu, khuyến mại có điều kiện đi kèm.

Trường hợp khách hàng chỉ được nhận hàng mẫu, khuyến mại khi mua sản phẩm, hàng hóa (ví dụ như mua 2 sản phẩm được tặng 1 sản phẩm….) thì kế toán phản ánh giá trị hàng khuyến mại, quảng cáo vào giá vốn hàng bán (trường hợp này bản chất giao dịch là giảm giá hàng bán).

– Khi xuất hàng hàng hàng mẫu, khuyến mại, kế toán ghi nhận giá trị hàng hàng mẫu, khuyến mại vào giá vốn hàng bán, kế toán hạch toán:

Nợ TK 632: Giá trị hàng mẫu, khuyến mại

Có TK 155: Giá trị hàng mẫu, khuyến mại.

– Kế toán ghi nhận doanh thu của hàng mẫu, khuyến mại trên cơ sở phân bổ số tiền thu được cho cả sản phẩm, hàng hóa được bán và hàng hóa khuyến mại, hạch toán:

Nợ các TK 111, 112, 131…: Tổng trị giá thu được

Có TK 511: Doanh thu của hàng mẫu, khuyến mại.

Có TK 33311: Tiền thuế GTGT phải nộp (nếu có).

Hướng dẫn hạch toán hàng mẫu, hàng khuyến mại đối với doanh nghiệp là nhà phân phối.

Khi doanh nghiệp có hoạt động thương mại được nhận hàng hoá dùng để làm hàng mẫu, khuyến mại (không phải trả tiền) từ nhà sản xuất, nhà phân phối cho khách hàng mua hàng của nhà sản xuất, nhà phân phối:

+ Khi nhận hàng mẫu, khuyến mại của nhà sản xuất (không phải trả tiền) dùng cho khách khi mua hàng, nhà phân phối phải theo dõi chi tiết số lượng hàng trong hệ thống quản trị nội bộ của mình và thuyết minh trên Bản thuyết minh Báo cáo tài chính đối với hàng nhận được và số hàng đã dùng để khuyến mại cho người mua (như hàng hóa nhận giữ hộ).

+ Khi hết chương trình khuyến mại, nếu không phải trả lại số hàng mẫu, khuyến mại chưa sử dụng hết cho nhà sản xuất, kế toán ghi nhận thu nhập khác là giá trị số hàng khuyến mại không phải trả lại, hạch toán:

Nợ TK 156: Giá trị số hàng khuyến mại không phải trả lại (theo giá trị hợp lý)

Có TK 711: Giá trị số hàng khuyến mại không phải trả lại (theo giá trị hợp lý).

Hướng dẫn hạch toán hàng mẫu, hàng khuyến mại đối với bên mua.

Khi hạch toán hàng mẫu, hàng khuyến mại đối với bên mua, sẽ có các nghiệp vụ phát sinh như: Khi mua hàng nhận được hàng mẫu, khuyến mại; Khi doanh nghiệp xuất bán khuyến mãi;… Kế toán hạch toán cụ thể như sau:

– Khi mua hàng nhận được hàng mẫu, khuyến mại, kế toán hạch toán:

Nợ TK 156: Giá trị hàng hàng mẫu, khuyến mại

Có TK 711: Giá trị hàng hàng mẫu, khuyến mại.

– Khi doanh nghiệp xuất bán khuyến mãi, kế toán hạch toán:

Nợ các TK 111, 112, 131: Tổng trị giá thu được

Có TK 511: Doanh thu bán hàng khuyến mãi.

Có TK 3331: Tiền thuế GTGT phải nộp.

– Kế toán phản ánh giá vốn hàng khuyến mãi, hạch toán:

Nợ TK 632: Giá vốn hàng khuyến mãi

Có TK 156: Giá vốn hàng khuyến mãi.

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn