dịch vụ kế toán giá rẻHướng dẫn viết hóa đơn GTGT theo chuẩn của cơ quan nhà nước. Các kế toán viên cần chú ý và nắm được những nguyên tắc viết hóa đơn GTGT khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

I. Khi lập hóa đơn GTGT kế toán cần tuân thủ những nguyên tắc sau:

– Hóa đơn được lập một lần thành nhiều liên. Nội dung lập trên hóa đơn phải được thống nhất trên các liên hóa đơn có cùng một số.

– Hóa đơn được lập theo thứ tự liên tục từ số nhỏ đến số lớn.

– Người bán phải lập hóa đơn GTGT khi bán Hàng hóa, dịch vụ bao gồm cả các trường hợp Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; Hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ; xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa.

– Nội dung trên hóa đơn phải đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh không được tẩy xóa, sửa chữa; không sử dụng mực đỏ, phải dùng cùng màu mực, loại mực không phai; chữ số/ viết phải liên tục, không ngắt quãng, không viết hoặc in đè lên chữ in sẵn và gạch chéo phần còn trống. Trường hợp hóa đơn tự in/ đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hóa đơn thì không phải gạch chéo.

cách lập hóa đơn gtgt

II. Ngày lập hóa đơn GTGT ( thể hiện ở dòng ” Ngày … Tháng… năm” lập hóa đơn)

– Đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

– Đối với bán hàng là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hoá cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

– Đối với xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

**Lưu ý: ngày trên hóa đơn phải được lập chính xác, có thể bị phạt hành chính từ 4 đến 8 triệu đồng nếu viêt sai

III. Chi tiết 19 mục điền thông tin khách hàng và hàng hóa trên tờ hóa đơn GTGT

1. Ngày…tháng …năm :

Là thời điểm lập hóa đơn GTGT đã nêu ở trên.

+ Đối với hóa đơn GTGT lần đầu là ngày chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

+ Đối với hóa đơn điều chỉnh, hàng bán bị trả lại… là ngày hiện tại. Thông thường sẽ trùng với ngày lập biên bản thu hồi hóa đơn viết sai, hay là ngày trả lại hàng hóa.

2. Họ tên người mua hàng

Ghi đầy đủ họ và tên người mua, trong trường hợp khách hàng không lấy hóa đơn thì ghi là: “người mua không lấy hoá đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế”.

3. Tên đơn vị:

Ghi tên công ty của khách hàng theo đúng như trên giấy phép đăng ký kinh doanh.

4. Mã số thuế

Viết MST của công ty mua hàng hóa hoặc thuê dịch vụ.

5. Địa chỉ

Ghi địa chỉ Đăng ký kinh doanh.Người bán phải ghi đúng tiêu thức “mã số thuế” của người mua và người bán.

+ Tiêu thức “tên, địa chỉ” của người bán, người mua phải viết đầy đủ, trường hợp viết tắt thì phải đảm bảo xác định đúng người mua, người bán.

+ Trường hợp tên, địa chỉ người mua quá dài, trên hóa đơn GTGT người bán được viết ngắn gọn nhưng phải đảm bảo 2 bên đều hiểu

+ Trường hợp tổ chức bán hàng có đơn vị trực thuộc có MST trực tiếp bán hàng thì ghi tên, địa chỉ, MST của đơn vị trực thuộc.

+ Trường hợp đơn vị trực thuộc không có MST  thì ghi MST của trụ sở chính.

6. STT :

Ghi lần lượt số thứ tự các mặt hàng. Lưu ý: mặt hàng đầu tiên ghi là ” 01″, nếu mặt hàng 01 này có tên hàng hóa dài và phải ghi xuống dòng thứ 2 thì số thứ tự của mặt hàng số 02 sẽ ghi ở dòng thứ 3.

7.  Tên hàng hóa, dịch vụ

Ghi đầy đủ tên mặt hàng như lúc nhập. Trường hợp người bán quy định mã hàng hoá, dịch vụ để quản lý thì khi ghi hoá đơn GTGT phải ghi cả mã hàng hoá và tên hàng hoá.

8. Đơn vị tính :

Là đơn vị tính của hàng hóa : VD (kg).

**Chú ý: Trường hợp kinh doanh dịch vụ thì trên hóa đơn không nhất thiết phải có tiêu thức “đơn vị tính”” ( Theo khoản 2 – điều 5 của TT 119/2014/TT-BTC)

9.Số lượng

Ghi số lượng của hàng hóa bán ra.

10. Đơn giá

Viết giá bán hàng hóa sản phẩm (chưa bao gồm thuế)

11. Thành tiền

Ghi tổng giá trị của đơn giá x Số lượng. Thông thường một tờ hóa đơn sẽ có 10 dòng, nếu không ghi hết các dòng trên hóa đơn, kế toán phải gạch chéo phần còn lại.

** Chú ý: Gạch chéo tất cả các chỉ tiêu từ cột ” STT” đến Cột ” Thành Tiền”.

12. Cộng tiền hàng

Là tổng cộng ở cột “thành tiền”.

13. Thuế suất

Ghi mức thuế suất của hàng hóa dịch vụ ( 0%,5%, 10%). Trường hợp các mặt hàng có các mức thuế suất khác nhau phải được lập ra các hóa đơn khác nhau. mặt hàng không chịu thuế kế toán gạch chéo “/”.

14.Tiền thuế GTGT

được xác định = ” Cộng tiền hàng” x ” Thuế suất”. (không chịu thuế thì gạch chéo.)

15.Tổng cộng tiền thanh toán

“Tổng” = ” Cộng tiền hàng” + ” Tiền thuế GTGT”

16. Số tiền viết bằng chữ

Kế toán ghi diễn giải số tiền ở dòng ” Tổng cộng tiền thanh toán”

Đơn vị tiền tệ sử dụng

Hóa đơn GTGT có đơn vị tiền tệ là VNĐ, Trường hợp người bán được bán hàng thu ngoại tệ theo quy định của pháp luật, tổng số tiền thanh toán được ghi bằng nguyên tệ, phần chữ ghi bằng tiếng Việt. Ví dụ: 10.000 USD – Mười nghìn đô la Mỹ.

17.Người mua hàng

ai là người đi mua hàng thì ký và ghi rõ họ tên. Trong trường hợp bán hàng qua điện thoại, qua mạng, FAX thì người mua hàng không nhất thiết phải ký, ghi rõ họ tên trên hoá đơn. Khi lập hoá đơn tại tiêu thức “người mua hàng (ký, ghi rõ họ tên)”, người bán hàng phải ghi rõ là bán hàng qua điện thoại, qua mạng, FAX.

18. Người bán hàng

Người lập hóa đơn sẽ ký vào đây.

19. Thủ trưởng đơn vị

Giám đốc công ty ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên. Trong trường hợp giám đốc đi vắng không thể ký lên hóa đơn thì phải có giấy ủy quyền ủy nghiệm ký lên hóa đơn chứng từ cấp dưới (có thể là kế toán trưởng hay phó giám đốc) lúc này dấu sẽ được đóng trên góc tay trái của hóa đơn, ai được ủy quyền thì ký vào chỗ này.

Bình luận

lê công duệ
2020-05-18 12:37:31

làm hộ̣ mình cái hóa đơn án phí tòa án

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn