dịch vụ kế toán giá rẻHàng cho mượn có xuất hóa đơn không và quy trình kế toán hạch toán và xử lý tình huống khi mượn nguyên vật liệu vào để sử dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh

Một tình huống thực tế xảy ra tại doanh nghiệp khi công ty A cho công ty B mượn vật tư và nguyên liệu để sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Thì bên mượn và bên cho mượn cần những thủ tục kế toán gì ? Hàng cho mượn cho xuất hóa đơn không hay chỉ cần hợp đồng, phiếu xuất kho, và bên mượn cần có những chứng từ gì ?

Xin trả lời các bạn về câu hỏi hàng cho mượn có xuất hóa đơn không ?

Căn cứ theo khoản 1.b của điều 14 thông tư 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của bộ tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ

“Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ bao gồm các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ(trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất) xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa…”

hàng cho mượn có phải xuất hóa đơn không

Như vậy trường hợp hợp trên hàng cho mượn có xuất hóa đơn không ?

Thứ nhất Công ty A cho công ty B mượn nguyên vật liệu thì cần

Ký hợp đồng cho vạy nguyên vật liệu để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh

Bên A cần phải lập hóa đơn GTGT như bán hàng hóa cho khách hàng B

Và Kế toán của công ty A có trách nhiệm căn cứ trên hóa đơn GTGT xuất cho công ty B phải làm phiếu xuất kho và hạch toán các nghiệp vụ phát sinh như nghiệp vụ mua bán hàng bình thường áp dụng theo chế độ kế toán hiện hành thông tư 133 hoặc 200

Và bên B khi tiếp nhận nguyên vật liệu mượn về Kế toán có trách nhiệm làm phiếu nhập kho và hạch toán các nghiệp vụ như nghiệp vụ mua hàng bình thường áp dụng theo chế độ kế toán hiện hành thông tư 133 hoặc 200, Trường hợp bên A khi hoàn trả nguyên vật liệu cho bên B cũng thao tác tương tư như lúc bên A cho mượn

Hướng dẫn cách hạch toán các nghiệp vụ khi bên A cho mượn:

TH1: Bên A: Khi cho bên B mượn vật tư, nguyên vật liệu

- Khi bên A xuất hàng hoá, nguyên liệu cho vay cho mượn
Nợ TK 1388
Có TK 152,156
- Khi bên A cho vay có tính lãi, khoản lãi được hạch toán như sau:
+ Nếu lãi nhận theo từng kỳ
Nợ TK 111,112
Có TK 515
+ Nếu lãi nhận ngay từ lần đầu:
Khi nhận tiền lãi
Nợ TK 111,112
Có TK 3387
Từng kỳ phân bổ doanh thu :
Nợ 3387
Có TK 515
+ Nếu lãi nhận vào cuối kỳ
Từng kỳ tính lãi:
Nợ TK 3388: Chi tiết đối tác vay mượn
Có TK 515
- Khi bên A nhận hàng trả lại :
Nợ TK 152,156
Có TK 1388 
 
TH2: Khi bên B mượn vật tư, nguyên vât liệu, hàng hóa của bên A 
– Khi nhận hàng hoá, vật liệu vay mượn:
Nợ TK 152, 156
Có TK 3388
- Nếu vay mượn hàng hoá có chịu lãi:
+ Nếu lãi trả từng kỳ :
Nợ TK 635
Có TK 111,112
+ Nếu lãi trả trước
Khi trả tiền lãi
Nợ TK 635, 242
Có TK 111,112
Hàng kỳ phân bổ lãi vay:
Nợ TK 635
Có TK 242
+ Nếu lãi trả sau
Hàng kỳ trích lãi phải trả:
Nợ TK 635
Có TK 335
Khi trả lãi :
Nợ TK 335
Có TK 111,112
- Khi trả lại hàng hoá, vật liệu vay mượn
Nợ TK 3388
Có TK 152,156

 

Kết luận:

Về kế toán khi cho vay, mượn nguyên vật liệu căn cứ vào hóa đơn GTGT, phiếu xuất kho công ty ban ghi nhận doanh thu bán hàng, giá vốn hàng bán như trường hợp bán hàng theo quy định hiện hành của chế độ kế toán doanh nghiệp. Khi đối tác trả lại nguyên vật liệu vay, mượn căn cứ vào hóa đơn, phiếu nhập kho của công ty. Bạn ghi nhận như trường hợp mua hàng. Trong trường hợp này nghiệp vụ thanh toán tiền không phát sinh nếu như tổng giá thanh toán của giao dịch cho vay, mượn và nhận hoàn trả nguyên vật liệu và bằng nhau

Trên là tình huống hàng cho mượn có xuất hóa đơn không ?

Chúc các bạn thành công !


BÀI VIẾT LIÊN QUAN

 Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn điện tử

(Hướng dẫn các thủ tục làm thông báo phát hành hóa đơn điện tử)

 Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2020

(Đầy đủ các thông tin về nộp các loại báo cáo thuế)

► Dịch vụ báo cáo tài chính cuối năm

(Nhân làm các loại báo cáo tài chính cuối năm)

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn