Khi tuyển dụng công chức nhà nước ưu tiên những đối tượng nào hưởng quyền lợi trong kỳ thi tuyển công chức do Bộ Tài chính tổ chức

ưu tiên tuyển dụng công chức

Tại Điều 5 Nghị định 24/2010/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2, Điều 1, Nghị định 161/2018/NĐ-CP.

- Đối với Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách được Cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2

- Đối với Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động được Cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2

- Đối với Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ được Cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn