0973.981.661


Doanh Nghiệp Tư Nhân Hồng Phúc

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hồng Phúc có địa chỉ trụ sở ấp Chợ, Xã Tân Sơn, Huyện Trà Cú, Trà Vinh mã số doanh nghiệp 2100169437
- Tên Công Ty viết bằng tiếng việt: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỒNG PHÚC
- Mã số doanh nghiệp 2100169437
- Địa chỉ : ấp Chợ, Xã Tân Sơn, Huyện Trà Cú, Trà Vinh
- Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng anh (Viết tắt):HỒNG PHÚC
- Cơ quan thuế quản lý: Chi cục Thuế khu vực Cầu Ngang - Trà Cú
- Tình trạng hoạt động : NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
- Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Thị Kim Tuyến
- Loại hình doanh nghiệp: Doanh nghiệp tư nhân
- Ngày bắt đầu thành lập:2004-12-29
- Ngành nghề kinh doanh chính : Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan


Ngành Nghề Kinh Doanh:

  1. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn