Công ty mới thành lập kế toán cần phải làm những gì ?  Doanh nghiệp cần phải làm các thủ tục liên quan đến thuế như thuế môn bài, GTGT, TNDN, TNCN, hóa đơn, các thủ tục khác mà công ty dịch vụ kế toán hà nội muốn trình bày dưới đây

doanh nghiệp mới thành lập

CÁC CÔNG VIỆC KẾ TOÁN MÀ DOANH NGHIỆP MỚI THÀNH LẬP CẦN PHẢI LÀM:

Làm tờ khai thuế môn bài:

- Nếu công ty mới thành lập mà chưa có phát sinh hoạt động SXKD: Thì hạn nộp tờ khai và tiền thuế môn bài là 30 ngày kể từ ngày cấp giấy phép ĐKKD.

- Nếu công ty mới thành lập mà có phát sinh hoạt động SXKD: Thì chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thành lập theo giấy phép ĐKKD.

 - Những DN thành lập 6 tháng đầu năm: Phải nộp thuế Môn bài cả năm

- Những DN thành lập 6 tháng cuối năm (từ 01/07 về cuối năm): Sẽ nộp thuế Môn bài: 1/2 năm

Chú ý: Nộp tờ khai thuế môn bài và nộp tiền thuế môn bài luôn nhé.

Trước khi tiến hành kê khai thuế môn bài bạn cần chú ý các vấn đề sau:

- Xác định số thuế môn bài phải nộp:

Bậc thuế Môn bài

Vốn Đăng ký

Mức thuế Môn bài cả năm

Bậc 1

Trên 10 tỷ

3.000.000

Bậc 2

Từ 5 tỷ đến 10 tỷ

2.000.000

Bậc 3

Từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ

1.500.000

Bậc 4

Dưới 2 tỷ

1.000.000

 

Xem thêm: thành lập công ty tại đông anh  && thành lập doanh nghiệp tại mỹ đình

+ Vốn đăng ký là Vốn đăng ký ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

  + Bậc thuế môn bài trên là áp dụng cho DN, còn những hộ kinh doanh … Các bạn có thể xem thêm tại đây: Các bậc thuế môn bài mới nhất

- Những DN thành lập 6 tháng đầu năm: Phải nộp thuế Môn bài cả năm

- Những DN thành lập 6 tháng cuối năm (từ 01/07 về cuối năm): Sẽ nộp thuế Môn bài: 1/2 năm.

- Những DN đang hoạt động đã kê khai thuế môn bài năm trước:

    + Nếu không có thay đổi về mức thuế môn bài phải nộp thì năm sau không cần làm tờ khai thuế môn bài (Chỉ cần nộp tiền thuế môn bài)

   + Nếu có thay đổi về mức thuế môn bài phải nộp thì phải nộp tờ khai thuế môn bài chậm nhất là ngày 31/12 của năm có sự thay đổi.

Kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp:

- DN mới thành lập: Hàng quý sẽ phải làm: Tự tính tiền thuế tạm nộp hàng quý thuế suất là 22%.

- Kết thúc năm tài chính nếu Doanh thu bình quân của các tháng trong năm < 1,67 tỷ thì DN quyết toán thuế TNDN theo thuế suất 20%.

 - Thời hạn nộp tiền thuế TNDN tạm tính theo quý: Chậm nhất là ngày thứ 30 của quý sau.(Cụ thể: 30/04, 30/7, 30/10, 30/01)

Hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý:

Tờ khai thuế TNDN tạm tính quý mẫu số 01A/TNDN

- Tờ khai thuế TNDN tạm tính quý mẫu số 01B/TNDN (Dành cho NNT khai theo tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu)

Chú ý: Những DN mới thành lập hoặc năm trước bị lỗ thì kê khai theo mẫu 01A/TNDN

- Chỉ được chọn 1 trong 2 hình thức kê khai và ổn định cho cả năm.

- Những DN không kê khai được chi phí phát sinh thì kê khai theo mẫu số 01B/TNDN

Lưu ý: Kể từ ngày 15/11/2014 theo điều 17 Thông tư 151/2014/TT-BTC  ngày 10/10/2014 của Bộ tài chính:

- Hàng quý DN không phải lập tờ khai thuế TNDN tạm tính quý. Căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh, DN thực hiện tạm nộp số tiền thuế TNDN của quý. Chậm nhất vào ngày thứ 30 của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

- Nếu tổng số 4 lần tạm nộp < từ 20% trở lên so với số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán thì DN phải nộp lãi chậm nộp đối với phần chênh lệch từ 20% trở lên giữa số tạm nộp với số quyết toán tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế quý IV của DN đến ngày thực nộp số thuế còn thiếu so với số quyết toán.

- Đối với số tiền thuế TNDN tạm nộp theo quý < số thuế phải nộp theo quyết toán dưới 20% mà DN chậm nộp so với thời hạn quy định (thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm) thì tính tiền chậm nộp kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế đến ngày thực nộp số thuế còn thiếu so với số quyết toán.

- Sau khi DN đã khai quyết toán thuế năm, Cơ quan thuế kiểm tra mà phát hiện tang số tiền thuế phải nộp so với số thuế mà DN đã kê khai quyết toán thì DN bị tính tiền chậm nộp đối với toàn bộ số thuế phải nộp tăng thêm đó tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm đến ngày thực nộp tiền thuế.

Hướng dẫn khai thuế GTGT

Những DN mới thành lập thì kê khai thuế GTGT theo QUÝ và kê khai theo phương pháp trực tiếp.

- Sau khi hoạt động đủ 12 tháng thì sẽ căn cứ theo mức doanh thu của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để xác định kê khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý:

- Nếu > 50 tỷ thì kê khai theo tháng. Nếu < 50 tỷ thì kê khai theo quý

Nếu DN mới thành lập muốn kê khai theo phương pháp khấu trừ thì:

- Phải có hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh hoặc hoá đơn đầu vào mua sắm TSCĐ, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ.

- Và nộp mẫu 06/GTGT

(Theo Thông tư 119/2014/TT- BTC và Thông tư 156/2013/TT-BTC)

Hướng dẫn kê khai thuế TNCN:

 - DN mới thành lập sẽ phải kê khai thuế GTGT theo tháng nên ta sẽ xét 2 trường hợp như sau:

       + Nếu trong tháng phát sinh số thuế TNCN phải nộp > 50.000.000 thì kê khai theo tháng.

       + Nếu trong tháng phát sinh số thuế TNCN phải nộp < 50.000.000 thì kê khai theo quý.

Chú ý: Các bạn chỉ xác định một lần kể từ tháng đầu tiên có phát sinh khấu trừ thuế và áp dụng cho cả năm tính thuế.

- Nếu trong tháng hoặc quý không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì không phải kê khai.

- Nhưng vẫn phải nộp tờ khai quyết toán năm (mẫu 05/KK-TNCN)

 Hóa đơn:

 a. Nếu DN bạn mới thành lập mà đủ điều kiện đăng ký kê khai thuế GTGT theo PP KHẤU TRỪ và đã được cơ quan thuế chấp nhận thì:

- Tiến hành đặt in hóa đơn GTGT.

- Sau đó làm Thông báo phát hành hóa đơn: Chậm nhất năm (05) ngày trước khi DN bắt đầu sử dụng hóa đơn và trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày ký thông báo phát hành.

b. Nếu DN bạn kê khai thuế GTGT theo PP TRỰC TIẾP:

- Thì phải làm thủ tục mua hóa đơn bán hàng trực tiếp tại cơ quan thuế. (Đây hóa đơn bán hàng thông thường, không phải hóa đơn GTGT).

Chú ý: Những DN mới thành lập PHẢI lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý mẫu BC26/AC.

 - Thời hạn chậm nhất là ngày 30 tháng đầu tiên quý sau.

 Tài khoản ngân hàng:

- Theo Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính: Thì những hóa đơn đầu vào có giá trị > 20 tr phải chuyển khoản, thì mới được khấu trừ thuế GTGT và ghi vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN.

 => Như vậy DN phải mới tài khoản ngân hàng để giao dịch với khách hàng.

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày mở tài khoản, phải thực hiện thông báo số TK ngân hàng cho cơ quan thuế theo mẫu 08/MST.

Lao động và bảo hiểm xã hội:

 - Khi ký hợp đồng lao động > 3 tháng với nhân viên. Thì DN phải đóng bảo hiểm bắt buộc cho nhân viên.

- Phải làm thang bảng lương để nộp cho cơ quan BHXH theo mẫu: Mẫu hệ thống thang bảng lương

Các bạn liên hệ với cơ quan BHXH để làm hồ sơ nhé.

Bảng đinh mức nguyên vật liệu:

 - Nếu là DN có tính chất sản xuất thì các bạn phải lập: Bảng định mức nguyên vật liệu cho tất cả các sản phẩm của DN.

- DN tự xây dựng, quản lý định mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa sử dụng vào sản xuất, kinh doanh. Định mức này được xây dựng từ đầu năm hoặc đầu kỳ sản xuất sản phẩm và lưu tại DN.

- Tham khảo: Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014.

Phương pháp khấu hao tài sản cố định:

 - Lập và nộp bảng thông báo phương pháp trích khấu hao TSCĐ kể từ ngày phát sinh TSCĐ.

thêm: Quy định về tài sản cố định

 Các thủ tục khác:

 - Đăng ký áp dụng chế độ kế toán (theo QĐ 48 hoặc 15)

- Hình thức kế toán.

- Phương pháp hàng tồn kho..

Chú ý: Tùy từng cơ quan thuế, có nơi sẽ bắt các bạn nộp, có nơi không bắt buộc bạn phải nộp.

Công ty kế toán hà nội nhận làm các dịch vụ kế toán sau:

- Dịch vụ quyết toán thuế

- Dịch vụ báo cáo thuế

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn