dịch vụ kế toán giá rẻDoanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có phải làm kiểm toán không là câu hỏi của nhiều chủ doanh nghiệp mới khởi nghiệp thành lập công ty

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có phải làm kiểm toán không

- Tổ chức tài chính, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.

- Tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng, bao gồm cả chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam;

- Công ty đại chúng, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán.”

Ngoài ra, doanh nghiệp, tổ chức phải được doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm toán, bao gồm:

- Doanh nghiệp, tổ chức mà các tập đoàn, tổng công ty nhà nước nắm giữ từ 20% quyền biểu quyết trở lên tại thời điểm cuối năm tài chính phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm;

“- Doanh nghiệp nhà nước, trừ doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm;

- Doanh nghiệp mà các tổ chức niêm yết, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán nắm giữ từ 20% quyền biểu quyết trở lên tại thời điểm cuối năm tài chính phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm;

- Doanh nghiệp, tổ chức thực hiện dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A sử dụng vốn nhà nước, trừ các dự án trong lĩnh vực thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật phải được kiểm toán đối với báo cáo quyết toán dự án hoàn thành;

- Doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm.”

Trên là bài viết doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có phải làm kiểm toán không, Hy vong bài viết sẽ giúp ích cho bạn

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có phải làm kiểm toán không và nếu không làm mức phạt như thế nào:

Bộ Tài chính cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị chức năng không chấp nhận báo cáo tài chính mà không đính kèm báo cáo kiểm toán của các doanh nghiệp, tổ chức. Theo quy định pháp luật thì hành vi nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền không đính kèm báo cáo kiểm toán đối với các trường hợp mà pháp luật quy định phải kiểm toán sẽ bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng

Xem thêm bài: Phí công chứng nhà đất năm 2020


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

⇒  Bảng giá dịch vụ kế toán thuế

⇒  Dịch vụ báo cáo tài chính

 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn