0973.981.661


Dntn Hiệu Vàng Kim Hiền

Dntn Hiệu Vàng Kim Hiền có địa chỉ trụ sở Thôn Hóa Lạc, Xã Cát Thành, Huyện Phù Cát, Bình Định mã số doanh nghiệp 4101411028
- Tên Công Ty viết bằng tiếng việt: DNTN HIỆU VÀNG KIM HIỀN
- Mã số doanh nghiệp 4101411028
- Địa chỉ : Thôn Hóa Lạc, Xã Cát Thành, Huyện Phù Cát, Bình Định
- Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng anh (Viết tắt):DNTN HIỆU VÀNG KIM HIỀN
- Cơ quan thuế quản lý: Chi cục Thuế khu vực Phù Cát - Phù Mỹ
- Tình trạng hoạt động : NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
- Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Thị Hiền
- Loại hình doanh nghiệp: Doanh nghiệp tư nhân
- Ngày bắt đầu thành lập:2013-08-23
- Ngành nghề kinh doanh chính : Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh


Ngành Nghề Kinh Doanh:

  1. Sản xuất kim loại màu và kim loại quý
  2. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn