Điều kiện hộ kinh doanh được miễn thuế môn bài, thuế TNCN, thuế giá trị gia tăng mới nhất năm 2020

Bạn thành lập hộ kinh doanh để khởi nghiệp thì việc được miễn thuế sẽ giúp phần nào các hộ kinh doanh có thể yên tâm làm việc vậy điều kiện hộ kinh doanh được miễn thuế là gì

Điều kiện hộ kinh doanh được miễn thuế môn bài năm 2020 

Theo điều 3 Nghị định 139/2016/NĐ-CP, hộ kinh doanh được miễn thuế môn bài 2020 trong các trường hợp sau:

- Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống.

- Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh không thường xuyên; không có địa điểm cố định.

- Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất muối.

- Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá.

Trên đây là toàn bộ trường hợp hộ kinh doanh được miễn thuế; nếu không thuộc một trong các trường hợp trên thì hộ kinh doanh phải nộp lệ phí môn bài, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân theo đúng quy định và đúng thời hạn.

Điều kiện hộ kinh doanh được miễn thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng năm 2020

Theo điểm b khoản 1 Điều 2 Thông tư 92/2015/TT-BTC, hộ kinh doanh tính thuế theo phương pháp khoán (thuế khoán) có doanh thu tính thuế dưới 100 triệu đồng/năm sẽ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng.

Trong đó, doanh thu tính thuế giá trị gia tăng và doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân là doanh thu bao gồm thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế) của toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền cung ứng dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

- Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán có sử dụng hóa đơn của cơ quan thuế thì doanh thu tính thuế được căn cứ theo doanh thu khoán và doanh thu trên hóa đơn.

- Trường hợp cá nhân kinh doanh không xác định được doanh thu tính thuế khoán hoặc xác định không phù hợp thực tế thì cơ quan thuế có thẩm quyền ấn định doanh thu tính thuế khoán theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Các loại thuế mà hộ kinh doanh cá thể phải nộp

Mức đóng thuế môn bài năm 2020

 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn