dịch vụ kế toán giá rẻĐiều kiện gộp báo cáo tài chính năm 2019 và 2020 và thủ tục hồ sơ để gộp báo cáo tài chính 

Với doanh nghiệp chưa phát sinh gì trong quý 4 thì nên gộp báo cáo tài chính còn Với doanh nghiệp mới thành lập vào thời điểm 3 tháng cuối năm nhưng có quá nhiều hoạt động phát sinh trong kỳ (hóa đơn mua, bán) thì nên gộp báo cáo tài chính và quyết toán thuế TNDN cho năm hoạt động đó luôn, để tránh nhầm lẫn và cộng dồn nhiều công việc cho năm sau.

Gộp báo cáo tài chính là gì?

Gộp báo cáo tài chính là việc cộng kỳ kế toán năm đầu tiên (hoặc năm cuối cùng) với kỳ kế toán tiếp theo (hoặc với kỳ kế toán trước đó)

điều kiện gộp báo cáo tài chính năm 2019 và năm 2020

Căn cứ pháp lý về điều kiện gộp báo cáo tài chính:

+ Khoản 4 Điều 12 Luật kế toán số 88/2015/QH13

+ Khoản 3 điều 3 Thông tư số 78/2014/TT-BTC

Điều kiện gộp báo cáo tài chính năm 2019 và 2020

  • Áp dụng cho trường hợp kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng có thời gian ngắn hơn 90 ngay thì được phép cộng với kỳ kế toán năm tiếp theo hoặc là cộng với kỳ kế toán năm trước đó để tính thàm một kỳ kế toán năm
  • Kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng phải ngắn hơn 15 tháng.
  • Doanh nghiệp mới thành lập vào quý 4/2019 chưa phát sinh doanh thu thì có thể gộp báo cáo tài chính sang năm 2020

Ví dụ: Công ty A mới thành lập trong năm 2019, và tính từ ngày thành lập (tức là ngày ghi trên giấy phép đăng ký kinh doanh) đến hết ngày 31/12/2019 dưới < 90 ngày thì doanh nghiệp được gộp Báo cáo tài chính, Quyết toán thuế TNDN vào năm 2020

Thủ tục gộp báo cáo tài chính năm 2019 và 2020

– Công văn xin gộp báo cáo tài chính gửi Cơ quan thuế trước ngày 31/03/20..

– Công văn Gộp BCTC lập thành 02 bản nộp tại bộ phận 01 cửa của chi cục thuế quản lý, cơ quan thuế giữ 1 bản, doanh nghiệp giữ 01 bản lưu trữ

Mẫu công văn xin gộp báo cáo tài chính năm 2019 và 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ABC                                           Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

              -------000----------                                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        Số: 01/BCTC2019                                                                         ---------000--------

 

 

   CÔNG VĂN

(V/v: Gộp báo cáo tài chính năm 2019 vào năm 2020)

                                                    

 

             Kính gửi:     CỤC THUẾ  TP.HỒ CHÍ MINH

                                                        

  • Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN ABC   
  • Địa chỉ trụ sở        :  16 Vạn kiếp, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
  • Mã số thuế            :    031012547.
  • Giám Đốc             :  Nguyễn Hà Thu

 

 Căn cứ vào khoản 4 điều 12 Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015: “Trường hợp kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng có thời gian ngắn hơn 90 ngày thì được phép cộng (+) với kỳ kế toán năm tiếp theo hoặc cộng (+) với kỳ kế toán năm trước đó để tính thành một kỳ kế toán năm; kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng phải ngắn hơn 15 tháng”.

            Căn cứ khoản 3 điều 3 thông tư 78/2014/TT-BTC  ngày 18/6/2014  về thuế TNDN “ Trường hợp kỳ tính thuế năm đầu tiên của doanh nghiệp mới thành lập kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư và kỳ tính thuế năm cuối cùng đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản có thời gian ngắn hơn 03 tháng thì được cộng với kỳ tính thuế năm tiếp theo (đối với doanh nghiệp mới thành lập) hoặc kỳ tính thuế năm trước đó (đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản) để hình thành một kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm đầu tiên hoặc kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm cuối cùng không vượt quá 15 tháng

           Vì vậy Công ty chúng tôi làm công văn này thông báo cho Cục Thuế biết Công ty sẽ gộp số liệu 2 tháng cuối năm 2019 vào số liệu năm 2020 để báo cáo tài chính và quyết toán thuế TNDN năm 2020.

        Công ty chúng tôi xin cam kết vào năm 2020 Công ty sẽ báo cáo đầy đủ như đã thông báo ở trên..

      Xin chân thành cám ơn!

Trân trọng kính chào.

                                                                                 Đại diện theo pháp luật 

                                                                            Giám đốc

Nơi nhận:                                                                                           

- Như trên;                             

- Lưu.

                                          Nguyễn Hà Thu

 

 


Nếu quý doanh nghiệp chưa có bộ phân nhân sự để làm báo cáo tài chính có thể tham khảo thêm: Dịch vụ báo cáo tài chính cuối năm

Của Kế Toán Minh Việt với phí dịch vụ chỉ từ 1.000.000 đ

Bài viết liên quan: Lịch nộp các loại báo cáo thuế

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn