dịch vụ kế toán giá rẻ Điều kiệ​n để được hoàn thuế thu nhập cá nhân năm 2017

Để được hoàn thuế TNCN thì cá nhân, người nộp thuế phải đáp ứng được các điều kiện sau đây:
     1. Cá nhân đã có mã số thuế tại thời điểm để nghị hoàn thuế
     2. Có số tiền thuế thu nhập cá nhân đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp trong kỳ tính thuế hoặc đã nộp thuế thu nhập cá nhân nhưng có thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế.
 
Ví dụ: tháng 3 năm 2017 bạn có thu nhập 15tr/tháng và đã đóng thuế TNCN của tháng 3. Nhưng đến hết năm 2017 bạn tính tổng thu nhập từ tiền lương của bạn chưa đến 108tr hoặc trên 108tr nhưng sau khi trừ đi các khoản giảm trừ thì bạn chưa đến mức phải đóng thuế TNCN.
=> Bạn có thể hoàn lại số tiền thuế TNCN đã đóng ở tháng 3/2017.
Xem thêm: Tờ khai đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh 2017
    3. Có đề nghị hoàn thuế TNCN
 
Bạn cần biết thêm: Cách tính thuế thu nhập cá nhân
"Đối với cá nhân đã uỷ quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay thì việc hoàn thuế của cá nhân được thực hiện thông qua tổ chức, cá nhân trả thu nhập.
Cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế nếu có số thuế nộp thừa thì được hoàn thuế, hoặc bù trừ với số thuế phải nộp của kỳ tiếp theo.”
Điều 53 Thông tư số 156/2013/TT-BTC
 
Tức: Nếu cá nhân ủy quyền quyết toán cho doanh nghiệp thì việc hoàn thuế sẽ thông qua tổ chức, doanh nghiệp.
Nếu cá nhân tự quyết toán với cơ quan thuế thì sẽ được hoàn số thuế đã nộp thừa hoặc bù trừ số thuế đã nộp thừa đó vào kỳ thuế tiếp theo (ví dụ số thuế TNCN đã nộp thừa của năm 2017 sẽ được chuyển sang để bù trừ cho năm 2018).

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn