dịch vụ kế toán giá rẻĐịa chỉ chi cục thuế tại quận Long Biên và bản đồ chỉ đường của chi cục thuế Long Biên

Tên doanh nghiệp: CHI CỤC THUẾ QUẬN LONG BIÊN

Mã số thuế: 0100786940-020

Tình trạng hoạt động: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)

Nơi đăng ký quản lý:

Bản đồ địa chỉ chi cục thuế Quận Long Biên

Địa chỉ: 453 Nguyễn Văn Linh, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: 0243.8757.718

Email: chicucthue_longbien@hanoi.gov.vn

địa chỉ chi cục thuế quận long biên

Chi cục thuế quận Long Biên trực thuộc Cục thuế Thành phố Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 217/QĐ-BTC ngày 23/12/2003 của Bộ tài chính và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2004 với nhiệm vụ chính là tổ chức thực hiện công tác quản lý thuế, phí, lệ phí, các khoản thu khác của Ngân sách Nhà nước thuộc phạm vi nhiệm vụ của ngành thuế trên địa bàn quận Long Biên theo quy định của pháp luật.

địa chỉ chi cục thuế quận long biên

Chức năng nhiệm vụ của các đội thuế trực thuộc chi cục thuế quận Long Biên

- Đội Hành chính - Nhân sự -Tài vụ: thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, công tác quản lý nhân sự; quản lý tài chính, quản trị.

- Đội Quản lý nợ & Cưỡng chế nợ Thuế: thực hiện công tác quản lý nợ thuế, cưỡng chế thu tiền thuế nợ, tiền phạt đối với người nộp thuế thuộc phạm vi quản lý của Chi cục.

- Đội NVDT-KKKTT&TH: xây dựng và tổ chức thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước được giao; Thực hiện công tác đăng ký thuế, xử lý hồ sơ khai thuế, kế toán thuế, thống kê thuế theo phân cấp quản lý; quản lý và vận hành hệ thống trang thiết bị tin học; triển khai, cài đặt, hướng dẫn sử dụng các phần mềm ứng dụng tin học phục vụ công tác quản lý thuế.

- Đội Tuyên truyền hỗ trợ NNT-ÂC: thực hiện công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế về chính sách, pháp luật thuế; hướng dẫn về nghiệp vụ quản lý thuế, chính sách, pháp luật thuế cho cán bộ, công chức thuế trong Chi cục Thuế; hướng dẫn, hỗ trợ và cấp hóa đơn lẻ cho các tổ chức, cá nhân có phát sinh doanh thu không thường xuyên.

- Đội Kiểm tra Nội Bộ: thực hiện công tác kiểm tra việc tuân thủ pháp luật, tính liêm chính của cơ quan thuế, công chức thuế; giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc chấp hành công vụ và bảo vệ sự liêm chính của cơ quan thuế, công chức thuế thuộc thẩm quyền của Chi cục trưởng Chi cục Thuế.

- Đội Trước bạ & Thu khác: công tác quản lý thu lệ phí trước bạ, thuế chuyển quyền sử dụng đất, tiền sử dụng đất, các khoản đấu giá về đất, tài sản, tiền thuê đất, thuế nhà đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, phí, lệ phí và các khoản thu khác về đất bao gồm cả thuế TNCN đối với chuyển nhượng bất động sản, nhận thừa kế, quà tặng phát sinh trên địa bàn thuộc Chi cục quản lý

- Đội Kiểm tra thuế số 1: Chịu trách nhiệm dự toán thu và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát kê khai thuế của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn 6 phường: Bồ Đề, Ngọc Lâm, Long Biên, Thạch Bàn, Cự Khối, Gia Thụy.

- Đội Kiểm tra thuế số 2: Chịu trách nhiệm dự toán thu và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát kê khai thuế của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn 8 phường: Việt Hưng, Giang Biên, Đức Giang, Thượng Thanh, Sài Đồng, Ngọc Thụy, Phúc Lợi, Phúc Đồng.

- Đội Thuế Liên phường số 1 : Thực hiện quản lý thu thuế đối với khối hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn 4 phường: Gia Thụy, Ngọc Lâm, Bồ Đề, Long Biên.

- Đội Thuế Liên phường số 2: Thực hiện quản lý thu thuế đối với khối hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn 5 phường Đức Giang, Ngọc Thụy, Thượng Thanh, Việt Hưng, Giang Biên.

- Đội Thuế Liên phường số 3: Thực hiện quản lý thu thuế đối với khối hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn 5 phường Sài Đồng, Thạch Bàn, Cự Khối, Phúc Lợi, Phúc Đồng.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Dịch vụ kế toán thuế tại quận Long Biên

⇒ Dịch vụ thành lập công ty tại Long Biên

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn